Rok Antoniego Abrahama

0
544

Wszystkie instytucje w województwie pomorskim związane z kaszubszczyzną, ale także setki gdyńskich uczniów i nauczycieli wzięli udział w sympozjum na temat Antoniego Abrahama zorganizowanego przy współpracy Gdyńskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni. 

Był Kaszubą z urodzenia i wyboru. Marzył o porcie w Gdyni, dyskutował z Żeromskim. Żył skromnie, kochał kraj. Czy może być inspiracją dla współczesnej młodzieży?

W obchody trwającego właśnie roku Abrahama, zaangażowanych jest wiele osób, dla których Król Kaszubów jest postacią niezwykle ważną, między innymi Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie, Kaszubskie Forum Kultury z Gdyni, Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu. Przedstawiciele wszystkich z nich wzięli udział w odbywającym się niedawno sympozjum.

Uczniowie obecni na konferencji, dzięki bardzo barwnym wystąpieniom, byli bliżej postaci pana z sumiastym wąsem, którą znają głównie z pomnika i kart historii. Jednym z pomysłów na przybliżenie młodym gdynianom i gdyniankom postaci Króla Kaszubów jest gra miejska dla młodzieży. Jej szczegóły już wkrótce.

Oprac. Karol Molęda