Rób filmy

0
857

Marzysz o tworzeniu kinowych produkcji i poznaniu tajników sztuki filmowej? Rozpocznij swoją przygodę  nad morzem. W Gdyńskiej Szkole Filmowej ruszyła rekrutacja na Wydział Reżyserski.

Aplikacje należy składać do 20 maja. Kandydaci wybrani w pierwszym etapie rekrutacji zostaną zaproszeni na egzaminy wstępne oraz rozmowę kwalifikacyjną, które odbędą się w lipcu. W rekrutacji mogą wziąć udział absolwenci szkół średnich. Aby dostać się na pierwszy semestr, kandydaci na przyszłych reżyserów będą musieli się wykazać przede wszystkim kreatywnością, ale też talentem i dorobkiem artystycznym. Wszystko podczas naboru, który składa się z trzech etapów.

Pierwszy krok to przygotowanie i złożenie, do 20 maja, własnej teczki. Powinna się w niej znaleźć wymagana dokumentacja oraz prace będące własnym dorobkiem artystycznym kandydata. Najpierw kandydat musi wypełnić wniosek rekrutacyjny i dołączyć do niego: oryginał lub odpis świadectwa maturalnego albo ukończenia szkoły średniej,  zdjęcie legitymacyjne w wersji elektronicznej, kserokopię dowodu osobistego, zaświadczenie lekarskie, potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej oraz krótka filmowa autoprezentacja wraz z uzasadnieniem dlaczego kandydat chciałby zostać słuchaczem Gdyńskiej Szkoły Filmowej. Film powinien mieć do 1 minuty. Może być zrealizowany w dowolnej technice i przesłany w formie linku internetowego (np. na youtube, vimeo) na adres mailowy: info@gsf.pl.

Natomiast w teczce dokumentującej dorobek własny należy umieścić: krótki film dokumentalny, fabularny lub animowany – może on trwać od 1 do 5 minut i być zrealizowany w dowolnej technice. Należy go wysłać w formie linku internetowego (np. na youtube, vimeo) na adres mailowy: info@gsf.pl. Kolejny załącznik obowiązkowy to dwie oryginalne prace literackie przygotowane przez kandydata. Pierwsza z nich ma przedstawiać pomysł na scenariusz krótkiego filmu fabularnego. Jego fabuła ma dotyczyć jednego z dwóch tematów do wyboru : „Nagle wstała, spojrzała jeszcze raz na niego (na nią ) i pomyślała, że śmierć nie kończy życia. Ona dopiero je zaczyna…” lub „Czuł się zmęczony i przegrany. Ale podnosząc się z kolan pomyślał coś najbardziej absurdalnego w takiej chwili, przecież największą siłą jest słabość…”. Druga praca literacka ma to być opis pomysłu na scenariusz krótkiego filmu dokumentalnego na temat: „Moja miłość”. W teczce kandydata muszą się ponadto znaleźć dwie prace fotograficzne na zadane tematy: tryptyk fotograficzny „Napięcie” oraz opowieść fotograficzna (obejmująca od 5 do 10 zdjęć) pod tytułem „Zemsta”.
Do powyższych prac można również dołączyć inne dzieła np.: filmowe, literackie, fotograficzne, plastyczne czy muzyczne, które stanowią dorobek artystyczny kandydata. Oryginały prac dołączane są na własną odpowiedzialność autora.

Spośród nadesłanych aplikacji wybrane zostaną najciekawsze zgłoszenia. Ogłoszenie wyników pierwszego etapu rekrutacji zaplanowano na 16 czerwca. Wtedy wybrani kandydaci zostaną zaproszeni na egzamin wstępny. Odbywać się będzie od 6 do 10 lipca. Podczas niego zostaną sprawdzone umiejętności kandydatów. Przejdą oni test z wiedzy o kulturze i sztuce. Czekają ich również zadania scenariuszowe i narracyjne polegające na ułożeniu historii na podstawie fotosów z filmu fabularnego. Egzaminy obejmują również praktyczne ćwiczenie z aktorem, czyli wyreżyserowanie krótkiej scenki na zadany temat.

10 lipca ogłoszona zostanie lista kandydatów zakwalifikowanych do ostatniego etapu rekrutacji. Będzie to rozmowa kwalifikacyjna. Wybrane osoby odpowiedzą na pytania komisji 11 lipca. Dzień później, czyli 12 lipca, przedstawione zostaną ostateczne wyniki rekrutacji.

Zainteresowani nauką w Gdyńskiej Szkole Filmowej mogą wziąć również udział w specjalnych konsultacjach dla kandydatów na przyszłych studentów. Odbędą się one: 18 marca, 1, 15 i 29 kwietnia oraz 13 maja. Obowiązują zapisy pod adresem: info@gsf.pl.

Szczegółowe informacje – w tym regulamin oraz wniosek rekrutacyjny – dostępne są na stronie internetowej Gdyńskiej Szkoły Filmowej: www.gsf.pl/szkola/rekrutacja/.

Oprac. Krzysiek Marecki