Rekrutacja uzupełniająca do szkół średnich

0
762

W tegorocznej rekrutacji jest znacznie więcej osób ubiegających się o miejsca w gdyńskich szkołach, niż w latach wcześniejszych.

Dlaczego w tym roku rekrutacja do szkół średnich budzi tyle emocji? To efekt reform, jakie miały miejsce dokładnie osiem lat temu, ogromne zainteresowanie kształcącymi na bardzo wysokim poziomie gdyńskimi szkołami, w których chcą uczyć się osoby z całej Polski oraz mniejsza liczba nowych oddziałów tworzonych w innych miastach województwa pomorskiego.

8 lat temu do szkoły, obok siedmiolatków, trafiły dzieci z młodszego rocznika. To właśnie one dziś biorą udział w rekrutacji. Dodatkowo, nasze gdyńskie szkoły średnie oferują wysoki poziom nauczania, więc już od kilku lat są bardzo atrakcyjne dla absolwentów z innych miast. Dlatego w Gdyni kandydatów do szkół średnich jest zazwyczaj więcej niż ósmoklasistów.

Spodziewając się tegorocznej kulminacji roczników, zaplanowaliśmy znacznie większą ilość klas pierwszych w gdyńskich szkołach – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia. – Dlatego w tym roku dodatkowe klasy pojawiły się w większości liceów i kilku najbardziej popularnych technikach. Trzymamy rękę na pulsie i na bieżąco dopasowujemy naszą ofertę edukacyjną do zmieniających się potrzeb młodzieży. W tym roku nowością jest też duże zainteresowanie technikami, w niektórych progi są nawet wyższe niż w liceach.

Co to są te mityczne progi punktowe?

Wbrew mitom, które krążą wśród uczniów i rodziców, nie są to wartości ustalane odgórnie przez dyrektorów szkół. Próg punktowy to nic innego jak ilość punktów, które uzyskała ostatnia osoba na liście przyjętych. Jeżeli kandydaci z dobrymi wynikami napiszą egzamin ósmoklasisty, a tak właśnie było w tym roku, progi punktowe rosną.

Dlaczego niektórzy uczniowie otrzymali komunikat, że nie zakwalifikowali się do żadnej z wybranych szkół? Czy to oznacza, że w tym roku zabraknie miejsc w szkołach średnich? Absolutnie nie, rekrutacja bowiem się jeszcze nie zakończyła – listy, które publikują placówki, to dopiero listy osób zakwalifikowanych. Przed nami jeszcze rekrutacja uzupełniająca 2022/2023.

Teraz absolwenci, którzy dostali się do szkół średnich, wybierają, w których placówkach chcą kontynuować naukę. Do 28.07.2022 r. do godz. 15:00 mają czas na potwierdzanie woli podjęcia nauki. Z doświadczeń wynika, że cześć z nich jeszcze zmieni szkołę bądź klasę.

Dlatego dopiero 29 lipca 2022 r. zostaną opublikowane listy przyjętych i nieprzyjętych do danej szkoły. Wtedy czas na działania dyrektorów. Do 1 sierpnia 2022 r. kurator oświaty będzie publikować udostępnione przez dyrektorów placówek wolne miejsca. Wszyscy, którzy obecnie nie są jeszcze na liście w żadnej ze szkół, od 2 sierpnia 2022 r. do 5 sierpnia 2022 r. będą mogli składać wnioski do wybranych szkół ponadpodstawowych w ramach rekrutacji uzupełniającej.

16 sierpnia 2022 r. szkoły ponownie poinformują o listach zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych uczniów, a ostateczna lista kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych zostanie opublikowana 23 sierpnia 2022 r.

Progi punktowe w rekrutacji do szkół średnich 2022/2023:

I Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Gdyni:
1a matematyczno-fizyczyczno-informatyczna 155,10 pkt.
1b biologiczno-chemiczno-matematyczna z j. angielskim 162,60 pkt.
1c polonistyczno-historyczno-angielska 154,00 pkt.
1d matematyczno-informatyczno-angielska 158,05 pkt.
1e matematyczno-geograficzno-angielska 158,95 pkt.

II Liceum Ogólnokształcące w Gdyni:
0W wstępna z językiem francuskim – 161,15 pkt.
1C matematyczno-fizyczna – 168,05 pkt.
1A dyplomatyczna – 163,15 pkt.
1D matematyczno-geograficzna – 169,3 pkt.
1B prawnicza – 167,25 pkt.
1E biologiczno-chemiczna – 172,1 pkt.
1I matematyczno-informatyczna – 165,65 pkt.

III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
1 humanistyczna 176,50 pkt.
1 humanistyczna dwujęzyczna 192,95 pkt.
1 matematyczno-fizyczna 192,65 pkt.
1 matematyczno-informatyczna 191,55 pkt.
1 matematyczno-geograficzana 179,70 pkt.
1 matematyczno-geograficzna dwujęzyczna 197,45 pkt.
1 matematyczno-polonistyczna 197,00 pkt.
1 biologiczno-chemiczna 193,55 pkt.

V Liceum Ogólnokształcące w Gdyni:
1A1 matematyczno-geograficzna – 141,75 pkt.
1A2 matematyczno-informatyczna – 139,55 pkt.
1B humanistyczna – 139,1 pkt.
1C biologiczno-chemiczna (ratownicza) – 134,45 pkt.
1D policyjna – 132,2 pkt.

VI Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
1. matematyczno-fizyczno-anglojęzyczna (angielski-niemiecki) 175,40 pkt.
1. matematyczno-fizyczno-anglojęzyczna (angielski-francuski) 174,35 pkt.
1. matematyczno-geograficzno-anglojęzyczna (angielski-niemiecki) 172,35 pkt.
1. matematyczno-geograficzno-anglojęzyczna (angielski-hiszpański) 174,40 pkt.
1. fizyczno-informatyczno-matematyczna (angielski-niemiecki) 171,95 pkt.
1. biologiczno-chemiczna (angielski-niemiecki) 177,00 pkt.
1. biologiczno-chemiczna (angielski-francuski) 175,65 pkt.
1. historyczno-polonistyczna-wos (angielski-hiszpański) 167,75 pkt.
1. historyczno-polonistyczna-wos (angielski-niemiecki) 164,90 pkt.
1. polonistyczno-matematyczna-wos (angielski-hiszpański) 171,85 pkt.
1. polonistyczno-matematyczna-wos (angielski-niemiecki) 169,90 pkt.

VII Sportowe Liceum Ogólnokształcące
1. geograficzno-angielsko-matematyczna (angielski i niemiecki) 93,85 pkt.
1. historyczno-angielsko-polonistyczna (angielski i niemiecki) 115,50 pkt.

IX Liceum Ogólnokształcące Gdynia
1A humanistyczna (kierunki prawne i dziennikarskie) 157,55 pkt.
1B biologiczno-chemiczna (kierunki biomedyczne) 164,05 pkt.
1C matematyczno-fizyczna (kierunki politechniczne) 160,10 pkt.
1D matematyczno-geograficzna (kierunki ekonomiczne) 160,40 pkt.
1E humanistyczna (kierunki teatralne i filmowe) 156,95 pkt.
1F matematyczno-geograficzna 157,20 pkt.

X Liceum Ogólnokształcące w Gdyni:
1A politechniczna matematyczno-fizyczno-informatyczna – 169,25 pkt.
1B biologiczno-chemiczna – 170,15 pkt.
1C humanistyczna – 167,4 pkt.
1D matematyczno-geograficzna – 170,4 pkt.

XIV Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
1. lingwistyczno-humanistyczna 158,00 pkt.
1. dwujęzyczna 155,85 pkt.
1. humanistyczna 155,40 pkt.
1. politechniczna 162,55 pkt.
1. biomedyczna 158,55 pkt.
1. lingwistyczno-ekonomiczna 159,15 pkt.
1. przyrodnicza 156,25 pkt.

XVII Liceum Ogólnokształcące w Gdyni
1. matematyczno-geograficzna (angielski, francuski i niemiecki) 159,50 pkt.
1. biologiczno-chemiczna (angielski, francuski i niemiecki) 160,75 pkt.
1. matematyczno-informatyczna (angielski, francuski i niemiecki) 161,80 pkt.
1. humanistyczna (angielski, francuski i niemiecki) 152,85 pkt.

Technikum Budowlane (CKZiU nr 2)
1. Technik robót wykończeniowych w budownictwie 78,90 pkt.

Technikum Budowy Okrętów (CKZiU nr 1)
1. technik eksploatacji portów i terminali 93,40 pkt.
2. technik budowy jednostek pływających 71,05 pkt.
3. technik mechanik lotniczy 62,90 pkt.

Technikum Chłodnicze w Gdyni (zakres punktów uczniów najniższy i najwyższy wynik):
technik elektronik – 111,3 – 167,05 pkt.
technik chłodnictwa i klimatyzacji – 105,4 – 152,5 pkt.
technik elektryk – 111,5 – 169,9 pkt.
technik mechatronik – 140,3 – 174,1 pkt.
technik informatyk – 137,3 – 169,05 pkt.
Technik programista – 154,1 – 175,35 pkt.

Technikum ekonomiczne z oddziałami dwujęzycznymi
1. technik ekonomista (dwujezyczna) 95,70 pkt.
2. technik rachunkowości (angielski i niemiecki) 98,20 pkt.
3. technik reklamy (angielski i niemiecki) 136,70 pkt.
4. technik grafiki i poligrafii (angielski i rosyjski) 140,85 pkt.
5. technik ekonomista (angielski i niemiecki) 124,15 pkt.
6. technik rachunkowości (angielski i niemiecki) 88.30 pkt.

Technikum gastronomiczne (ZSH-G Gdynia)
1. technik żywienia i usług gastronomicznych 90,05 pkt.

Technikum hotelarskie (ZSH-G Gdynia)
1. technik hotelarstwa 105,25 pkt.
2. technik organizacji turystyki 128,15 pkt.

Technikum Transportowe (ZSE-T Gdynia)
1. technik logistyk (angielski i niemiecki) 128,60 pkt.
2. technik spedytor (angielski i niemiecki) 122,50 pkt.
3. technik architektury krajobrazu (angielski i rosyjski) 115,30 pkt.
4. technik urządzeń systemów energii odnawialnej (angielski i rosyjski) 139,95 pkt.
5. technik transportu kolejowego (angielski i niemiecki) 96,80 pkt.
6. technik automatyk sterowania ruchem kolejowym (angielski i niemiecki) 101,40 pkt.

Technikum mechaniczne (CKZiU nr 1)
1. technik pojazdów samochodowych 65,40 pkt.
2. technik mechanik 70,20 pkt.

Technikum nr 3 Gdynia
1. technik usług fryzjerskich (angielski i niemiecki) 67,55 pkt.
2. technik przemysłu mody (angielski i niemiecki) 92,85 pkt.

Branżowa Szkoła I stopnia nr 1 (CKZiU nr 1)
1 mechanik pojazdów samochodowych – 79,45 pkt.
1 blacharz samochodowy – 53,35 pkt.
1 elektromechanik pojazdów – 71,35 pkt.
1 kierowca mechanik – 69,30 pkt.

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2 (CKZiU nr 2)
1 wielozawodowa z niemieckim 43,60 pkt.
1 wielozawodowa z angielskim 83,75 pkt.

Branżowa Szkoła I stopnia nr 3 (CKZiU nr 1)
1 elektryk 70.45 pkt.
1 monter kadłubów jednostek pływających 45,60 pkt.

Branżowa Szkoła I stopnia nr 5 (ZSH-G Gdynia)
kucharz 55,70 pkt.

Branżowa Szkoła I stopnia nr 6 (CKZiU nr 2)
sprzedawca 24,35 pkt.
fryzjer 53,70 pkt.

Oprac. Mateusz Kalinowski