Ranking szkół średnich 2022

0
1083

III Liceum Ogólnokształcące na piątej pozycji ogólnopolskiego rankingu przygotowanym przez “Perspektywy”.

Wśród wyróżnionych szkół średnich piątą pozycję w skali kraju zajęło III Liceum Ogólnokształcące w Gdyni. To kolejny znakomity wynik gdyńskiej „Trójki”, która poprawiła swoją pozycję o dwa oczka w stosunku do 2021 roku!

Wysoką lokatę uzyskało także VI LO (47 miejsce w kraju i 4 w pomorskim) oraz X LO, które awansowało aż o 109 pozycji (z 192 miejsca w 2021 na 83 w 2022 i 8 pozycję w województwie)! Kolejno uplasowały się oraz Katolickie LO (107 pozycja w kraju i 9 w pomorskim) i II LO (175 miejsce w kraju i 13 na Pomorzu).

Wśród szkół technicznych najwyższą lokatę uzyskał Zespół Szkół Hotelarskich i Gastronomicznych, niestety spadając z 54 miejsca w kraju na 122 pozycję (7 w województwie pomorskim).

Ranking Liceów i Techników został przygotowany przez miesięcznik Perspektywy już po raz dwudziesty czwarty. W tegorocznym Rankingu wzięto pod uwagę dane 1256 liceów ogólnokształcących i 1165 techników, które spełniły tzw. kryterium wejścia: maturę w maju 2021 r. zdawało w nich minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej.

Zasady Rankingu ustaliła Kapituła złożona z przedstawicieli uczelni, komisji ds. kształcenia KRASP, dyrektorów okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) i przedstawicieli komitetów głównych olimpiad. Pracom Kapituły przewodniczyła dr hab. Barbara Marcinkowska, prof. APS, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.

Oprac. Paweł Musiał