Przeciwdziałają przemocy w rodzinie

0
186

Na co dzień pomaga osobom uwikłanym w przemoc w środowisku rodzinnym, a także koordynuje pracę Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni, działającego w kierunku zapobiegania temu zjawisku.

Mowa o Zespole ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie MOPS w Gdyni, który w tym roku przeniósł się do nowej siedziby w Grabówku przy ul. Morskiej. Remont pomieszczeń lokalu koordynowało gdyńskie Laboratorium Innowacji Społecznych.

Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji

Przemoc w rodzinie i wszelkie sprawy z nią związane to zjawiska wielowymiarowe, które nie mają jednej przyczyny – podkreśla Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji. – Aby skutecznie pomagać osobom w jakikolwiek sposób uwikłanym w przemoc potrzebna jest fachowa wiedza, doświadczenie i wyczucie, ale także odpowiednie warunki, przestrzeń do swobodnej rozmowy i omówienia problemów. Teraz wszystkie te potrzeby zostały spełnione. Wierzę, że kolejne lata pracy Zespołu będą niezmiennie owocne i będą nadal przyczyniać się do pozytywnych zmian w życiu naszych mieszkańców.

Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – jako jednostkę organizacyjną Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni – tworzy 10. pracowników. Do ich zadań należy, przede wszystkim, prowadzenie procedur Niebieskiej Karty, a w tym m.in. działania dot. zatrzymania zachowań przemocowych, poprawy bezpieczeństwa osób dotkniętych przemocą, a w szczególności dzieci. W latach 2011-2022 wszczęto w Gdyni łącznie 3365 procedur NK, w roku 2023, dotychczas, 89. Jak można zaobserwować w treści raportów, wartość ok. 300 procedur utrzymuje się corocznie.

Zespół odpowiada także za obsługę organizacyjno-techniczną prac Zespołu Interdyscyplinarnego w Gdyni, koordynując i uspójniając jego pracę i współpracę w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie wielu instytucji na terenie gminy.

Poza ww. wymienionymi aspektami nowa siedziba oznacza także profesjonalne, wydzielone archiwum na dokumentację, przestrzeń do organizowania spotkań/szkoleń/warsztatów dla większej grupy osób oraz korzystniejsze warunki do prowadzenia spotkań z przedstawicielami innych instytucji.

Nowa siedziba Zespołu znajduje się w miejscu, w którym przez lata działał oddział Poczty Polskiej. Układ pomieszczeń zasadniczo się nie zmienił, ale konieczne było przystosowanie około 220-metrowej powierzchni do nowej funkcji. Wymieniono drzwi, posadzki, pomalowano ściany. Zainstalowano system wentylacji oraz zabezpieczeń p.poż., wymieniono też całą instalację elektryczną.

Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie mieści się przy ul. Morskiej 106 w Gdyni.
Działa od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30. Kontakt tel. 58 627 33 60.

Źródło: gdynia.pl

Oprac. Małgorzata Trasna