Projekt morski dla uczniów

0
623

Jeszcze tylko do 7 marca uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 8, 12 i 51 mogą zgłaszać się do projektu “Pomorskie Żagle Wiedzy – GDYNIA”. 

Pasjonaci morza, którzy chcą przeżyć prawdziwą przygodę i rozwinąć szereg praktycznych kompetencji wystarczy, że zgłoszą swój udział w swojej szkole.

Portfolio tego nowego projektu jest niezwykle bogate – zajęcia pozalekcyjne o morzu, z kartografii i nawigacji na żaglowcach, ćwiczenia na symulatorach statków, warsztaty w Stacji Morskiej na Helu, indywidualne doradztwo zawodowe, a dla najbardziej aktywnych uczniów zajęcia żeglarskie na wodzie. To wszystko rusza już z początkiem marca br.

O co chodzi w projekcie?

„Pomorskie Żagle Wiedzy – GDYNIA” to projekt pełen praktyki dla grupy 90. uczniów i nauczycieli ze Szkół Podstawowych nr 8, 12 i 51. Jego celem jest podniesienie jakości pracy tych trzech placówek poprzez realizację działań dotyczących edukacji morskiej i żeglarskiej oraz wykorzystanie ich w procesie kształtowania kompetencji kluczowych uczniów, promowanie i upowszechnianie zawodów związanych z morzem oraz wzorców aktywnego uczestnictwa w sporcie i rekreacji.

Na uczniów czeka całe mnóstwo zajęć pozalekcyjnych w małych grupach, które będą odbywać się od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych. Są to m.in.:

  • z przedmiotów przyrodniczych w obszarze edukacji morskiej, kartografii i nawigacji na żaglowcach, zajęcia na symulatorach;
  • wyjścia na wystawę stałą do Akwarium Gdyńskiego i Centrum Nauki Eksperyment;
    koło zainteresowań o tematyce morskiej i żeglarskiej;
  • indywidualne doradztwo zawodowe, prelekcje o specyfice pracy na morzu;
  • praktyczne zajęcia żeglarskie i letnie obozy żeglarskie dla uczniów najbardziej aktywnych i wyróżniających się;
  • inspirujące wyjazdy edukacyjne.

Uczniu, obierz kurs na “Żagle” i zgłoś się!

Są jeszcze wolne miejsca w projekcie dla zainteresowanych nim uczniów. Wystarczy do 11 lutego br. zgłosić się do szkolnego koordynatora projektu w swojej placówce, który przekaże szczegółowe informacyje oraz dokumenty rekrutacyjne do wypełnienia. Na młodych pasjonatów morza w SP nr 8 czeka Paulina Podkowska, w SP nr 12 Joanna Murawska, a w SP nr 51 Sylwia Cimiengo. Drodzy uczniowie, nie przegapcie takiej szansy!

„Pomorskie Żagle Wiedzy – GDYNIA” to kolejny już projekt, który uzyskał pozytywne rekomendacje i dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. To najnowsze przedsięwzięcie realizowane przez Wydział Edukacji UM Gdyni, obok innych trwających obecnie projektów, które kompleksowo wznoszą na jeszcze wyższy poziom kształcenie w Gdyni na wszystkich etapach – począwszy od przedszkoli, przez szkoły podstawowe, aż po szkolnictwo zawodowe.

Projekt „Pomorskie Żagle Wiedzy – GDYNIA” współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Oprac. Mateusz Kalinowski