Problemu Uchwały Krajobrazowej

0
1194

Wojewoda pomorski zaskarżył Uchwałę Krajobrazową Miasta Gdyni 2021 do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, zarzucając jej formalne naruszenia prawa skutkujące nieważnością.

Uchwała Krajobrazowa Miasta Gdyni 2021 został jednogłośnie przyjęty w czerwcu tego roku podczas XXXI sesji Rady Miasta Gdyni. Zgodnie z przepisami uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Wojewoda wykonał przysługującą sobie kompetencję i opublikował jej treść. Jednak w tym samym czasie zaskarżył on dokument do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, zarzucając mu formalne naruszenia prawa skutkujące nieważnością.

To nie pierwszy przypadek, gdy tego typu dokumenty napotykają kłopoty i są zaskarżane. Do sądów administracyjnych kierowane były m.in. uchwały krajobrazowe Warszawy, Łodzi, Opola czy Gdańska.

Decyzja tworzy niekorzystny dla miasta i jego mieszkańców stan niepewności, a zdaniem prezydenta Wojciecha Szczurka tam, gdzie na mieszkańców nakładane są obowiązki, nie może być żadnych wątpliwości co do ich podstawy prawnej. Dlatego prezydent postanowił zwrócić się do Rady Miasta o uchylenie niedawno przyjętej uchwały, jednocześnie zlecając odpowiednim komórkom prace nad przygotowaniem poprawionego projektu.

Uchwała Krajobrazowa Miasta Gdyni 2021 reguluje zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic i urządzeń reklamowych, a także ogrodzeń, ich gabarytów, standardów jakościowych oraz rodzajów materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane. Dokument dzieli miasto na strefy rygoru wizualnego. Pierwsza z nich – oznaczona literą A – charakteryzuje się zaostrzonymi zasadami i obostrzeniami. Znalazły się w niej tereny szczególnie ważne ze względu na walory krajobrazowe, historyczne i przestrzenne, a zatem m.in. Śródmieście, Orłowo, Redłowo, Wzgórze Św. Maksymiliana czy część Oksywia. Na pozostałym obszarze – oznaczonym literą B – będą obowiązywały zasady porządkujące przestrzeń poprzez ograniczenie ilości informacji wizualnej, zachowanie proporcji reklam w stosunku do otoczenia oraz dbałość o wysoką jakość ich wykonania.

Projekt uchwały zakłada całkowite ograniczenie tablic i urządzeń reklamowych dużego formatu w strefie A. Przyjmuje się zasadę oddalenia dużych nośników reklamowych od skrzyżowań na rzecz czytelności znaków drogowych i informacji miejskiej. Według nowych zasad między reklamami będzie musiała zostać zachowana odpowiednia odległość. Projekt wprowadza też odległości reklam od krawędzi jezdni wzdłuż pasa drogowego. Z kolei na ogrodzeniach nie będzie można wieszać reklam, a w szczególności banerów i reklamy drobnej.

Proces porządkowania dotyczy również szyldów na budynkach. Ich ilość będzie ograniczona i zostaną one dostosowane do rodzaju architektury. Projekt uchwały zawiera też wytyczne dotyczące standardów jakościowych ogrodzeń i małej architektury. Istotne są również zapisy szczegółowe na temat zakazu grodzenia ciągów komunikacyjnych, porządkowania siatek ochronnych podczas remontów, jak i formy ogrodzeń.

Oprac. na podstawie gdynia.pl Paweł Musiał