Prezentacja dokonań

0
772

W Zespole Szkół Chłodniczych i Elektronicznych odbyła się kolejna odsłona Projektu Erasmus+

We wtorek uczniowie zaprezentowali dokonania poczynione przez grupy od ostatniego jesiennego spotkania w Finlandii. Erasmus jest programem Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Oprac. Witek Olejarz