Poznali swoje prawa

0
1033

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdyni uczestniczy w projekcie edukacyjnym „Kultura bezpieczeństwa”.

Celem projektu jest popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.  W ramach projektu, w listopadzie, został przeprowadzony etap szkolny konkursu wiedzy o prawie pracy i bhp dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych „Poznaj swoje prawa w pracy”. Konkurs jest organizowany w szkołach uczestniczących w realizacji programu edukacyjnego „Kultura bezpieczeństwa” i jest formą popularyzacji tego programu oraz sprawdzianem jego efektywności dla szkół i ich uczniów.

W wyniku szkolnej rywalizacji, spośród 66 uczestników, najlepsze okazały się uczennice klas fryzjerskich: Paulina Bieszke (3f) oraz Agnieszka Selau. Reprezentowały one szkołę podczas etapu regionalnego konkursu, który odbył się 7 grudnia 2018r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego w Gdańsku.

Organizatorem działań na terenie CKZiU nr 2 w Gdyni jest wicedyrektor Dorota Kyzioł.

Źródło: www szkoły

Oprac. Joanna Winiarek