Potrzebne opinie nastolatków

0
488

Masz od 11 do 17 lat i chciałbyś/chciałabyś coś zmienić w swoim otoczeniu?

Ruszyła internetowa ankieta, która pozwoli Unii Europejskiej zdiagnozować problemy i potrzeby dzieci oraz nastolatków. Na podstawie jej wyników powstanie unijna „Strategia na rzecz praw dziecka” oraz „Gwarancja dla dzieci”.

Unia Europejska oddaje głos nastolatkom, aby wsłuchać się w ich przemyślenia i poznać ich zdanie na temat najbliższego otoczenia. Do końca października działa internetowa, w pełni anonimowa ankieta, którą mogą wypełniać dzieci w wieku od 11. do 17. roku życia.

Co ciekawe, międzynarodowa ankieta ma swój gdyński akcent. W jej tworzeniu brał udział młodzieżowy radny z Gdyni. Oskar Koziński uczestniczył w konsultacjach, podczas których przygotowywano całe badanie.

Ankieta w większości składa się z pytań zamkniętych i dotyczy szeroko pojętej codzienności: samopoczucia, sytuacji w domu i szkole, zauważanych problemów, zagrożeń, zainteresowań, przemyśleń i oczekiwań wobec otoczenia. Odpowiedzi pozwolą na wskazanie tych obszarów, w których dzieci potrzebują silniejszego wsparcia i zmian.

Co powstanie na podstawie takich konsultacji? Unia Europejska wykorzysta je przy tworzeniu dwóch strategicznych dokumentów dedykowanych najmłodszym: „Strategii na rzecz praw dziecka”, którą Komisja Europejska zamierza przygotować na początku 2021 roku oraz tzw. „Gwarancji dla dzieci”. W ten sposób głos samych zainteresowanych ma mieć wpływ na to, co dzieje się na świecie.

Odpowiedzi na wszystkie pytania zajmują około 20 minut. Międzynarodowa ankieta jest dostępna w kilkunastu językach, w tym także w języku polskim.
Bezpośredni link do badania: http://bit.ly/EU-prawadziecka

Oprac. Paweł Musiał