Pomysły na innowacje społeczne

0
654

29 – właśnie tyle projektów zgłoszonych przez innowatorów do Inkubatora pomysłów otrzyma grant w wysokości kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Dzięki temu będzie można przetestować je w praktyce. W tym naborze szukano innowacji, które poprawią jakość życia osób wykluczanych społecznie. Wybór projektów to efekt ubiegłotygodniowych prac komisji, która oceniła pomysły zgłoszone i od początku roku wspierane w Gdyni i w Warszawie.

Ostatecznie pod ocenę komisji, składającej się z grona ekspertów, wśród których znaleźli się: Katarzyna Stec – dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gdyni, Jarosław Józefczyk – wicedyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Maja Wagner – naczelnik Wydziału Kultury Urzędu Miasta w Gdyni, Katarzyna Ziemann – kierownik Działu Zmiany Społecznej Laboratorium Innowacji Społecznych, Jakub Wygnański z Fundacji Stocznia oraz dwoje ekspertów zewnętrznych – Agnieszka Skowrońska i Lech Uliasz, trafiło 30 pomysłów innowatorów, którzy złożyli specyfikacje projektów.

W efekcie komisja zdecydowała o przyznaniu grantu 29 innowatorom, którzy będą testować swoje rozwiązania w Inkubatorze pomysłów. Warto podkreślić, że 13 z pomysłów będzie rozwijanych z pomocą gdyńskiego zespołu inkubatora. Wszystkie pomysły mają na celu poprawę jakości życia osób doświadczających szeroko pojętego wykluczenia społecznego oraz ich opiekunów albo liderów/aktywistów z danego obszaru działań społecznych.

Oto projekty, które zostały wybrane przez komisję: ARBUZ mobilny, Bezdomni dla bezdomnych, Centralny Punkt Integracji, Chwyć za smycz, chwytaj życie, Domino, Edukacyjny self-service, Escape the social exclusion, Turnusy mieszkaniowo-asystenckie. Cohousing dla uchodźców i uchodźczyń, Joga w okularach, Karty usług w języku łatwym do czytania i rozumienia, Klub dyskusyjny dla dorosłych osób posługujących się AAC, Know your rights, Masz.to, Nakręceni na zdrowe finanse w lokalnej społeczności, One for All, All for One, Opiekunowie Opiekunom, Program „Karta Krona”, Rodzina z sąsiedztwa, RODzinnie i zielono, Romski w obrazkach, sayBabel 2.0 – warsztaty językowe on-line, Scena otwarta. Samorzecznicy w teatrze, Się poprawia…, Słyszalne, SMART.edu, Wędrujące skrzynki,
Posiłki Mocy, ZDAL(NI), Żyć i być – razem silni.

Jesienią rozpocznie się kolejny, drugi już nabór pomysłów na nowe rozwiązania w obszarze włączenia społecznego.

***
Projekt „Innowacje na ludzką miarę. Wsparcie w rozwoju mikroinnowacji w obszarze włączenia społecznego” jest współfinansowany ze środków unijnych, a na rozwijanie i upowszechnianie innowacji społecznych na czas trwania projektu (lata 2020-2023) Gdynia pozyskała ponad milion złotych z Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

Oprac. Mateusz Kalinowski