Pomysł z Funduszem Sąsiedzkim

0
355

Zrobić coś dla swojej okolicy to powód do radości. Zrobić coś dla swojej okolicy wspólnie z sąsiadami – to satysfakcja!

Jeśli mieszkacie państwo na jednym z gdyńskich podobszarów rewitalizacji i macie pomysł na to, jak zaangażować innych do wspólnego działania, koniecznie zgłoście się do Funduszu Sąsiedzkiego „Gdynia odNowa”. Tu czekają środki na dofinansowanie: w tym roku 35 tys. złotych.

Fundusz Sąsiedzki to pula środków zarezerwowana na dofinansowanie drobnych inicjatyw mieszkańców na obszarze rewitalizacji: zgłaszają pomysły na działania angażujące sąsiadów i mogą liczyć na dofinansowanie kwotą do dwóch tysięcy złotych. By przekonać się, jak ciekawe przedsięwzięcia można za tę kwotę zrealizować, wystarczy wybrać się na Witomino, gdzie na murze oporowym na tyłach bloku Chwarznieńska 36 powstał mural „Nasze Witomino” albo na Oksywie – tu mieszkańcy bloku Dickmana 38 stworzyli sąsiedzką rabatę. Aktualnie, również na Oksywiu, w Przystani Śmidowicza 49 odbywają się zajęcia sąsiedzkiego szydełkowania. Na realizację, gdy tylko pozwoli na to pogoda, czeka natomiast projekt dotyczący założenia ogródka przy ul. Uczniowskiej na Witominie.

Zgłoszone pomysły mogą dotyczyć np. organizacji wydarzeń, dzięki którym sąsiedzi będą mogli się lepiej poznać czy ciekawie spędzić czas poza domem lub małych inwestycji które sprawią, że mieszkańcom będzie łatwiej spędzać razem czas. Swoją inicjatywę należy opisać w formularzu wniosku dostępnym na stronie internetowej lis.gdynia.pl/funduszsasiedzki.

Wsparcie finansowe na realizację pomysłu w ramach Funduszu Sąsiedzkiego może otrzymać grupa sąsiadów i pojedynczy mieszkaniec lub mieszkanka (powyżej 13. roku życia). Co ważne, pieniądze nie są przekazywane pomysłodawcy „do ręki”. W ramach zaplanowanego budżetu Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni, operator Funduszu Sąsiedzkiego, kupuje towary lub usługi potrzebne do wcielenia pomysłu w życie.

Więcej informacji na temat Funduszu Sąsiedzkiego można uzyskać dzwoniąc pod nr tel. 58 727 39 21 lub pisząc na adres rewitalizacja@lis.gdynia.pl.
Dokumenty dostępne są na stronie lis.gdynia.pl, w zakładce „Fundusz Sąsiedzki”.

Fundusz Sąsiedzki “Gdynia OdNowa” jest finansowany ze środków Gminy Miasta Gdyni oraz z projektów „Gdynia odNowa – Rewitalizacja zachodniej części dzielnicy Witomino-Radiostacja” i „Gdynia odNowa – Rewitalizacja dzielnicy Oksywie”, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Oprac. Mateusz Kalinowski