Pogórze: nowa wiceprzewodnicząca

0
938

Odbyła się IX sesja Rady Dzielnicy Pogórze. Podczas sesji podjęto uchwały dotyczące przyjęcia rocznego sprawozdania z pracy Rady Dzielnicy oraz z pracy Zarządu Dzielnicy.

Radni przegłosowali także uchwałę w sprawie wskazania wstępnej listy zadań inwestycyjno-remontowych przewidzianych do realizacji w latach 2019-2023. Lista dziesięciu przyjętych zadań, które poddane zostaną konsultacjom społecznym, prezentuje się następująco:

– budowa oświetlenia ulicy Miedzianej nr od 4-8 oraz 27-36,
– remont nawierzchni ul. Kleeberga,
– wymiana nawierzchni w ul. Żeliwnej od nr 31 do schodów, a także modernizacja schodów: poszerzenie, remont nawierzchni, budowa podjazdu dla wózków, montaż poręczy (przejście łączące ul. Żeliwną z ul. Sikorskiego),
– budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni na ulicach: Magnezjowa, Potasowa, Cynkowa, Mosiężna i Chromowa,
– budowa ciągu pieszego na odcinku od ul. Żelaznej do ul. Aluminiowej( kontynuacja),
– wymiana nawierzchni na ul. Pruszkowskiego,
– wymiana nawierzchni na ul. Horyda,
– budowa oświetlenia ul. Kasztelana,
– remont schodów w ul. Żelaznej,
– utwardzenie miejsc postojowych i wymiana nawierzchni ul. Steyera 1.

Na sesji podjęto również uchwałę, na mocy której wiceprzewodniczącą Rady Dzielnicy Pogórze została pani Bożena Mróz.
Radni dyskutowali także w sprawie dofinansowania realizacji zadania inwestycyjnego pt. „Budowa schodów od ul. Platynowej do ul. Ignacego Szpunara”. Rada nie podjęła jeszcze decyzji w tej sprawie, temat zostanie poruszony na kolejnej sesji.

Rada Dzielnicy Pogórze zaprasza także do wakacyjnego konkursu dla dzieci i młodzieży z całej Gdyni pt. ,,Wakacje 2020 z Komunikacją miejską. Bezpieczeństwo i savoir vivre”. Organizatorem konkursu jest Rada Dzielnicy Pogórze przy wsparciu PKA, PCK i PGE. Zapraszamy do udziału. Zdjęcia prac przesyłamy na adres konkurswakacje@wp.pl . Szczegóły konkursu wraz z regulaminem dostępne na profilu fb RD Pogórze oraz poniżej. Czekają atrakcyjne nagrody!

Źródło: gdynia.pl

Oprac. Marta Kuniecka