Podstawówki w trybie hybrydowym?

0
761

Prezydent Gdyni wystąpił do dyrektorów publicznych i niepublicznych szkół podstawowych z wnioskiem o pilne wprowadzenie w Gdyni hybrydowego trybu nauczania.

Zarazem zapowiedział, że w stosunku do szkół, dla których jest tak zwanym organem prowadzącym, za każdym razem wyda zgodę na przejście w taki tryb oraz osobiście zwróci się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdyni z prośbą o przychylność w opiniowaniu wniosków, gdy będzie to niezbędne.

Decyzje Wojciecha Szczurka podyktowane są niekorzystnym rozwojem sytuacji epidemicznej i złymi prognozami. Do prezydenta docierają liczne sygnały od nauczycieli oraz rodziców, którzy uważają, że kontynuowanie prowadzenia zajęć w trybie stacjonarnym jest niebezpieczne. Zarazem uważa on, że to dyrektorzy najlepiej potrafią ocenić sytuację i potrzeby – biorąc pod uwagę zasoby lokalowe, frekwencję wśród uczniów i kadry oraz specyfikę społeczną konkretnych klas. Dlatego to do dyrektorów szkół będzie należała decyzja o tym, jak ma wyglądać szczegółowa organizacja pracy.

Nauka hybrydowa to dwa modele edukacji wykorzystywane w jednym czasie. To połączenie edukacji zdalnej z tradycyjną metodą nauczania. Część zajęć odbywa się stacjonarnie, pozostałe w trybie zdalnym. To rozwiązanie pozwala zmniejszyć liczbę uczniów w szkole przebywających w niej w tym samym czasie.

Oprac. Amelia Bielska