Pociąg do Gdyni

0
1393

Panie Beata Wróbel i Małgorzata Wiśnicka stworzyły projekt pod hasłem „Pociąg do Gdyni”.

Wydarzenie ma na celu promocję Gdyni wśród uczniów Szkoły Podstawowej nr 29 w Łodzi poprzez wymianę korespondencji w tradycyjnej formie oraz przez tworzenie kart do albumu o Gdyni. Uczniowie wspomnianej szkoły będą zachęcali młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 28 do bliższego poznania ich miasta w ten sam sposób. Podsumowaniem wszystkich działań będzie stworzenie albumów o wspomnianych miastach, trzydniowy wyjazd do Łodzi oraz goszczenie młodych Łodzian w gdyńskiej szkole.

Pierwszy wagonik pociągu pod postacią paczki z listami i gadżetami o Gdyni wyruszył dziś po południu paczką priorytetową do Łodzi. Dokładnie 6 grudnia uczniowie z SP 29 w Łodzi będą mogli zapoznać z się z zawartością przesyłki. Nasi uczestnicy projektu tego samego dnia otworzą korespondencję z Łodzi.

Oprac. Marta Kuniecka