Oszustwa (scam) przez wiadomości FB/IG

0
265

Uważajcie na masowe oszustwa w portalu Facebook i Instagram! Cyberprzestępcy rozsyłają wiadomości o konieczności podjęcia działań, a w rzeczywistości przekierowują na fałszywą stronę. Wyłudzają tym sposobem poświadczenia logowania do kont Facebook. Bądźcie czujni i ostrzeżcie znajomych!

Scam – to pojęcie slangowe, synonim pojęcia oszustwo. Scam może wykorzystywać różne kanały komunikacji takie jak Internet, sieć GSM (SMS lub telefon), pocztę tradycyjną czy kontakt osobisty. Najczęstsze są oszustwa, w których sprawca komunikuje się z użyciem Internetu lub telefonu. Celem scamu jest wyłudzenie pieniędzy lub danych osobowych.

Istnieje ogromna ilość różnych typów oszustw komputerowych i internetowych. Większość z nich sprowadza się do kradzieży informacji, mienia czy pieniędzy. Wśród nich można wyróżnić wyłudzenie informacji najczęściej za pomocą phishingu, groźby bezprawne, kradzież tożsamości, oszustwa konsumenckie w sklepach online, oszustwa „na zdalny dostęp” czy fałszywe nagrody i loterie. – tłumaczy Paweł Musiał z ESENCJA | kreatorzy reklamy.

Oszustwa online są bardzo skuteczne – spośród osób, które podjęły interakcję z cyberprzestępcą, zwykle około 70 proc. ponosi straty finansowe. Według International Fraud Report on Scamming Statistics 2020, największa liczba zgłoszeń dotyczy oszustw podczas zakupów online, związanych z zagrożeniem, podróżami/wakacjami, relacjami romantycznymi, darowiznami, typu „dark pattern” i typu nigeryjskiego.

Aby nie zostać ofiarą oszusta należy:

1. Być podejrzliwym wobec każdego, kto prosi o pieniądze/dane do konta PayPal/kartę kredytową.
2. Uważać na telefony od pomocy technicznej firm komputerowych/banków. Samemu weryfikować wiarygodność takich połączeń.
3. Nie pozwalać nikomu zdalnie połączyć się z komputerem, (patrz: nie instalować ani nie pobierać żadnego oprogramowania od nieznanej osoby).
4. Nie otwierać linków otrzymanych poprzez smsy czy maile.
5. Zgłaszać oszustwa do organu/instytucji/firmy pod jaki się oszust podszywa.
6. Nie instalować ani nie pobierać żadnego oprogramowania od nieznanej osoby. Takie programy mogą: rejestrować naciśnięcia klawiszy klawiatury, tworzyć backdoor, szpiegować urządzenie.
7. Nie instalować oprogramowania zezwalającego na zdalny dostęp do urządzenia, Jeśli zostało już zainstalowane oprogramowanie lub zezwolono nieznanej osobie na zdalne połączenie z komputerem/telefonem komórkowym należy zabrać komputer do dowolnego punktu naprawczego danego urządzenia w celu wykonania diagnostyki.

Źródło: UKNF

Oprac. Małgorzata Trasna