Oszustwa internetowe

0
335
Thieves hold credit cards using a laptop computer for password hacking activities. Cyber crime concepts.

Wraz z rozwojem informatyzacji i przeniesieniem wielu aspektów naszego codziennego życia do sieci, przestępcy nie stali w miejscu i powstało wiele mechanizmów oszustw internetowych.

Niezależnie od tego, czy zaatakował Cię scammer, wyłudzono od Ciebie dane karty płatniczej, czy też padłeś ofiarą kradzieży tożsamości, niezwykle ważna jest szybka reakcja. Obok kontaktu z bankiem, zabezpieczenia swoich finansów i danych, koniecznie zgłoś sprawę na policję.

Po co zgłaszać oszustwo w internecie na policję?

Są cztery główne cele takiego działania – ustalenie danych sprawcy, doprowadzenie do odzyskania utraconych dóbr i dostępów, zabezpieczenie swojej tożsamości i właściwe udokumentowanie incydentu na wypadek wykorzystania Twoich danych w nielegalny sposób w przyszłości.

Z doświadczenia możemy powiedzieć, że ofiary takich przestępstw uważają, że nic gorszego, niż utrata pieniędzy ich nie spotka. Niestety, to nie jest prawda. Zgłaszając sprawę na policję, zadbajmy o wydanie dokumentu potwierdzającego złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa – będzie on mógł Ci w przyszłości pomóc uchronić się przed zobowiązaniami, które ktoś byłby w stanie zaciągnąć na Twoje dane. – tłumaczy adwokat Bartosz Grube.

Czy Policja może odmówić przyjęcia ustnego zawiadomienia?

Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożyć można zarówno pisemnie, jak i ustnie (do protokołu). Pamiętajmy, że funkcjonariusz Policji nie może odmówić nam przyjęcia zgłoszenia. Powodem odmowy nie mogą być braki kadrowe, niedostępność patrolu, który właśnie wyjechał w teren czy też ogólna informacja, że „w tej sprawie nic nie uda się zrobić”. W praktyce jednak poszkodowani bardzo często skarżą się na takie zachowania – szczególnie wtedy, gdy sprawy dotyczą przestępstw popełnionych w sieci.

W zawiadomieniu opisz dokładnie, co się stało, jak, kiedy i gdzie popełniono czyn. Jeśli utraciłeś środki finansowe, pobierz potwierdzenia przelewów (oraz innych operacji) i udaj się do jednostki policji, gdy dysponujesz już pełną dokumentacją. Pamiętaj jednak, że przygotowanie dowodów nie powinno opóźnić wizyty na komisariacie.

Zawiadomienie złożone – co dalej?

Złożenie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa to nie wszystko. Jako osoba pokrzywdzona masz prawo składać wnioski dowodowe, uzyskać informacje o przebiegu śledztwa lub dochodzenia i zapoznać się z aktami sprawy.

Warto aktywnie brać udział w postępowaniu. Z naszego doświadczenia wynika, że często to właśnie dowody przedstawiane przez Kancelarię i poszkodowanego usprawniają działania policji i prokuratury. Zdarzało nam się de facto kończyć sprawę jeszcze przed skierowaniem jej do sądu, znajdując oszusta już na tak wczesnym etapie.

Niestety, nie da się przygotować uniwersalnego schematu działań w sprawach związanych z oszustwami internetowymi. Inne rekomendacje otrzymałby przedsiębiorca, który padł ofiarą cyberprzestępców, inne zaś otrzymałaby osoba fizyczna, która utraciła dostęp do konta na Instagramie. W obu przypadkach ważne jest, aby już podczas pierwszego kontaktu z policją przekazać możliwie szczegółowy opis samego zdarzenia i by wnioskować o przeprowadzanie konkretnych czynności w śledztwie. Znowu – aktywność po stronie zgłaszającego to kluczowa kwestia. – podsumowuje Bartosz Grube.

Oprac. Karol Molęda