Oksywie: konsultacje zamierzeń Rady Dzielnicy

0
685

Rady Dzielnicy Oksywie zaprasza mieszkańców na konsultacje dotyczące zadań inwestycyjno remontowych na lata 2019-2023.

Ze względu na trwający stan epidemiczny zmieniona zostaje forma przeprowadzenia konsultacji. Od dzisiaj została opublikowana ankieta (do wypełnienia) dla mieszkańców Oksywia. Ankieta będzie udostępniona do pobrania z zakładki BIP/Samorząd/Rady Dzielnic/Gminne zadania inwestycyjne i remontowe na lata 2019-2023 oraz na dole strony www.gdynia.pl/dzielnice.

Wypełnioną ankietę (w formie elektronicznej) należy wysłać na adres email biura Rady Dzielnicy: rada.oksywie@gdynia.pl, w terminie 7 dni licząc od dnia następnego po ogłoszeniu konsultacji. Decyduje data wpływu na skrzynkę email Rady Dzielnicy, wiadomości otrzymane poza wyznaczonym terminem nie będą rozpatrywane.

Rada Dzielnicy Oksywie przyjęła w dniu 31.08.2020 r. uchwałę nr IX/16/2020 w sprawie przyjęcia zadań inwestycyjno-remontowych w latach 2019-2023 według wskazanego priorytetu:

1) utwardzenie parkingu -pomiędzy Godebskiego nr 5 i nr 7;
2) budowa dróg dojazdowych do budynków przy ul. Bosmańskiej nr 26, 28, 28 A, 28 B i 30;
3) remont ul. Granatowej;
4) budowa parkingu przy ulicy Zielonej między skwerem, a Komisariatem Policji;
5) budowa ulicy Algierskiej:
a) odcinek od działki nr 1396 (na wysokości posesji 11) do działki nr 1338 (na wysokości posesji nr 1B);
b) odcinek od działki nr 1340 do działki nr 1423 (na wysokości posesji nr 7A);
6) budowa ulicy Błękitnej;
7) budowa ulicy Żółtej;
8) budowa ulicy Białej;
9) zagospodarowanie terenu zewnętrznego Szkoły Podstawowej nr 33: remont placu apelowego, placu przed wejściem do szkoły, ścieżek, wjazdu, parkingu, postawienie wiaty śmietnikowej, poszerzenie bramy wjazdowej.

Oprac. Amelia Bielska