Nasz akcent w Komitecie Rewitalizacji

0
792

O tym, co w gdyńskiej rewitalizacji wydarzyło się do tej pory, ale i o wyzwaniach na najbliższe miesiące i lata, rozmawiano na inauguracyjnym spotkaniu gdyńskiego Komitetu Rewitalizacji.

Kadencja Komitetu Rewitalizacji potrwa trzy lata, czyli do końca roku 2020. W jego skład wchodzą przedstawiciele mieszkańców poszczególnych obszarów rewitalizacji, właścicieli i zarządców nieruchomości, organizacji pozarządowych, rad dzielnic, Rady Miasta oraz członkowie wskazani przez prezydenta miasta. Łącznie – 25 osób. Na pierwszym posiedzeniu członkowie komitetu na przewodniczącego wybrali Michała Gucia, wiceprezydenta Gdyni ds. innowacji. Na jego zastępcę wybrano Pawła Brutela, przewodniczącego Komisji Samorządności Lokalnej i Bezpieczeństwa Rady Miasta Gdyni.

Pracami 25-osobowego gremium, wybranego na trzyletnią kadencję, kierować będą wiceprezydent Michał Guć jako przewodniczący i radny Paweł Brutel jako jego zastępca. Członkiem Komitetu jest także nasz redaktor naczelny Paweł Musiał.

Komitet Rewitalizacji to forum dialogu między różnymi środowiskami zainteresowanymi rewitalizacją. Sednem jego działalności jest opiniowanie działań miasta oraz doradzanie prezydentowi Gdyni w sprawach związanych z rewitalizacją we wszystkich sześciu obszarach rewitalizacji: zachodniej części Witomina – Radiostacji, części Oksywia, Babich Dołów, osiedli Meksyk i Pekin oraz rejonu ulic Opata Hackiego – Zamenhofa na Chyloni.

Komitet Rewitalizacji będzie spotykał się regularnie. W toku dyskusji zrodził się pomysł, by jego członkowie udali się w teren – by lepiej poznać wszystkie obszary rewitalizacji, obejrzeć już zrealizowane przedsięwzięcia i miejsca, które wkrótce przejdą zmiany. Przewodnikami po poszczególnych podobszarach będą sami członkowie komitetu.  – Cieszę się że będziemy mogli pokazać naszą dzielnicę i przedstawić najważniejsze wyzwania – podsumowywał Sylwester Trzebiński, radny dzielnicy Babie Doły.

Źródło: gdynia.pl

Oprac. Witek Olejarz