Nasi maturzyści są the best

0
680

Tegoroczni gdyńscy maturzyści zakończyli egzamin z najlepszą zdawalnością w Trójmieście i średnią wyższą niż średnia wojewódzka i krajowa.

Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego w maju 2018 roku przystąpiło w województwie pomorskim 14 803 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników). W Gdyni do egzaminu maturalnego przystapiło 2141 uczniów, a z wynikiem pozytywnym ukończyło egzamin 1721 osób, tj. 81%.

Wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2018 r., obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego: w części ustnej z języka polskiego oraz wybranego języka obcego nowożytnego. W części pisemnej z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego nowożytnego.

Oprac. Joanna Winiarek