Najlepsze licea w Polsce

0
369

Aż trzy gdyńskie licea ogólnokształcące znalazły się w tym roku w pierwszej setce rankingu Liceów 2022 portalu waszaedukacja.pl.

III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi jest czwarte w Polsce! Wśród najlepszych techników, nasze miasto reprezentuje Technikum Chłodnicze.

Każdego roku gdyńskie licea zajmują wyższe pozycje w ogólnopolskich rankingach. Tak też stało się w tym roku. Poza gdyńską „Trójką”, która od lat już zajmuje czołowe miejsca w ogólnopolskich rankingach, wysoko uplasowały się: VI Liceum Ogólnokształcące (pozycja 53) oraz z II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi (pozycja 73). Z kolei Technikum Chłodnicze, na 61 miejscu w setce najlepszych techników w Polsce, funkcjonuje w ramach Zespołu Szkół Chłodniczych i Elektronicznych w Gdyni.

Bartosz Bartoszewicz wiceprezydent ds. jakości życia

Sukcesy naszych szkół to powód do dumy dla nas wszystkich – mówi Bartosz Bartoszewicz, wiceprezydent Gdyni ds. jakości życia dla serwisu gdynia.pl. – Warto kształcić się w Gdyni, ponieważ nasza edukacja to edukacja przyszłości, nasze szkoły kształcą ludzi mądrych, otwartych, o szerokich horyzontach. Nie należy jednak zapominać, że za tymi sukcesami stoją nasi wyjątkowi pedagodzy i rodzice, którzy wspierają młodych ludzi w poszukiwaniu własnej drogi życiowej.

Jak zapewniają twórcy rankingu, podczas jego przygotowywania, uwzględnione zostały wyniki z egzaminów maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym, wyniki z ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz wskaźniki edukacyjnej wartości dodanej z lat 2019-2021. Wszystkie dane do rankingu pozyskane zostały ze sprawdzonych źródeł takich jak OKE, CKE oraz MEiN.

III Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi prowadzi klasy uniwersyteckie, dwujęzyczne z językiem angielskim, można tu zdawać maturę międzynarodową i brać udział w bogatej ofercie zajęć sportowych.

VI Liceum Ogólnokształcące współpracuje z oddziałami technicznymi szkół wyższych, uczy m.in. umiejętności posługiwania się językiem programowania i, jak podkreślają jego uczniowie, motywuje do działania.

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi wyróżnia się klasami prawniczymi, których uczniowie biorą udział w międzynarodowych projektach, jako jedyna szkoła w mieście kształci w języku francuskim i zaprasza do klasy wstępnej nawet tych, którzy z tym językiem nie mieli jeszcze do czynienia.

Techniku Chłodnicze uczy wykonywania robót związanych z montażem oraz uruchamianiem urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła, programowanie i instalacja automatyki sterującej w urządzeniach chłodniczych klimatyzacyjnych, wykonywania instalacji zasilających i montowania automatyki zabezpieczeniowej, eksploatacji urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła, organizowanie prac związanych z montażem i eksploatacją urządzeń i instalacji chłodniczych, klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła.

Oprac. Mateusz Kalinowski