Najlepsze dyplomy o Gdyni

0
871

Bogate merytorycznie, intrygujące, niekiedy wizjonerskie, ale przede wszystkim – związane z miastem.

 

Takie są prace naukowe nagrodzone w konkursie na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Gdyni. W środę, 9 grudnia poznaliśmy jego laureatów. Zwyciężył Rafał Borowski, który przedstawił pracę poświęconą połączeniu kolejowemu do północnych dzielnic Gdyni.

W konkursie o nagrodę Prezydenta Miasta Gdyni na najlepszą pracę dyplomową poświęconą tematyce rozwoju gospodarczego Gdyni startować mogli Ci studenci, którzy swój dyplom poświęcili na opisanie zagadnień związanych z naszym miastem. Temat musiał się koncentrować na problematyce związanej z jego rozwojem i podnoszeniem konkurencyjności. Miał także posiadać związek z przyjętymi przez samorząd planami i programami. Do udziału w konkursie zakwalifikowane mogły zostać prace obronione w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 30 września 2020 roku.

Studenci jak zwykle nie zawiedli, prezentując ambitne, bogate merytorycznie i przede wszystkim wybitnie gdyńskie prace. Jury konkursowe wsparło swój wybór opiniami na temat prac, wydanymi przez prof. dr. hab. Tadeusza Palmowskiego, kierownika – mieszczącego się w Gdyni – Zakładu Rozwoju Regionalnego Instytut Geografii z Wydziału Oceanografii i Geografii Uniwersytetu Gdańskiego.

W końcowym werdykcie nagrodę główną przyznano Rafałowi Borowskiemu za pracę „Studium wykonalności dostosowania części linii 228 i 723 Gdynia Chylonia-Gdynia Port Oksywie do obsługi ruchu pociągów aglomeracyjnych”. Dyplom powstał na Uniwersytecie Morskim w Gdyni, a jego promotorem był dr inż. Mirosław Nowakowski. Laureat otrzymał nagrodę finansową w wysokości wysokości 5 000 zł.

Jury przyznało również trzy wyróżnienia, po 1500 zł każde. Zdobyły je:

  • Karolina Szymańska za pracę magisterską „Kształtowanie przestrzeni na styku portu i miasta”,
  • Karolina Iwińska za pracę dyplomową inżynierską „Rewitalizacja Parku Kolibki w Gdyni. Projekt koncepcyjny”,
  • Dominika Misterka za pracę magisterską „Between the tracks. Reclaiming an abandoned railyard in Gdynia, Poland”.

Źródło: gdynia.pl

Oprac. Amelia Bielska