Nabór na stypendia Marszałka

0
800

Do dnia 15 lipca 2019 trwa nabór wniosków o przyznanie stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego.

Wyróżnienia przysługują uzdolnionym uczniom w ramach Programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę na terenie województwa pomorskiego. W trwającym naborze szkoły mogą wnioskować o przyznanie stypendiów Marszałka Województwa Pomorskiego:

1. finansowanych ze środków budżetu województwa pomorskiego – w przypadku uczniów, którzy w roku szkolnym, w którym składany jest wniosek, pobierali naukę na terenie województwa pomorskiego

2. finansowanych z projektu „Pomorski program pomocy stypendialnej – III edycja”, skierowanych do uczniów, którzy spełniają wymagane warunki.

Warunkiem ubiegania się o przyznanie stypendium jest złożenie przez szkołę we wskazanym wyżej terminie poprawnie wypełnionego wniosku wraz z załącznikami potwierdzającymi spełnianie właściwych kryteriów.

Z Regulaminem przyznawania stypendiów można zapoznać się na stronie internetowej: edziennik.gdansk.uw.gov.pl.

Źródło: gdynia.pl

Oprac. Witek Olejarz