Młodzieżowa Rada Miasta

0
893

Młodzieżowa Rada Miasta Gdyni VI kadencji rozpoczęła prace.

Tworzą ją uczniowie gdyńskich szkół. Inauguracyjna sesja odbyła się w środę, 12 grudnia w sali posiedzeń Urzędzu Miasta Gdyni. Radni złożyli ślubowanie i wybrali prezydium. Przewodniczącym został Kamil Sarapuk z I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni.

Nowych radnych powitała przewodnicząca Rady Miasta Gdyni Joanna Zielińska. Podczas pierwszego posiedzenia odebrali oni zaświadczenia o wyborze i złożyli ślubowanie: „Uroczyście ślubuję obowiązki w Młodzieżowej Radzie Miasta Gdyni sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro reprezentowanej młodzieży oraz pomyślny rozwój Miasta Gdyni”.

Nowa Młodzieżowa Rada Miasta liczy 24 radnych. To uczniowie gdyńskich szkół. Główne cele rady to: integracja młodzieży i samorządów uczniowskich; edukacja młodzieży – zwłaszcza w kontekście kształtowania i utrwalania postaw demokratycznych,obywatelskich, patriotycznych i europejskich; inicjowanie przedsięwzięć skierowanych do młodzieży z zakresu edukacji, sportu i kultury; zwiększenie aktywności i zainteresowania gdyńskiej młodzieży sprawami miasta; zapewnienie możliwości uczestniczenia młodzieży w procesie podejmowania decyzji bezpośrednio jej dotyczących; promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego oraz upowszechnienie wśród młodzieży zasad działania samorządu terytorialnego.

Podczas pierwszej sesji wybrano także prezydium. Przewodniczącym Młodzieżowej Rady Miasta został Kamil Sarapuk z I Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego w Gdyni. Wiceprzewodniczącymi wybrano: Adriannę Sowińską z Zespołu Sportowych Szkół Ogólnokształcących oraz Mariusza Lasonia z IX Liceum Ogólnokształcącego. Sekretarzem został Mateusz Dampc z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 2.

Źródło: gdynia.pl, fb MRM

Oprac. Joanna Winiarek