Miej wpływ na zmiany

0
981

Od 24 maja do 14 czerwca w InfoBoksie (ul. Świętojańska 30) będzie można się zapoznać z projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części dzielnic Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo i Orłowo, rejon rezerwatu przyrody Kępa Redłowska wraz z otoczeniem.

Projektu miejscowego planu przestrzennego obejmuje obszar, którego granice przebiegają:

  • od wschodu: wzdłuż linii brzegowej Zatoki Gdańskiej,
  • od południa: wzdłuż północnego odcinka ul. Orłowskiej, wzdłuż dolinki rzeki Kaczej, dalej wzdłuż ul. Zapotocznej do ul. Huzarskiej,
  • od zachodu: wzdłuż ulicy Huzarskiej obejmując sąsiednią zabudowę mieszkaniową, następnie wzdłuż ulic Powstania Wielkopolskiego, M. Kopernika oraz K. Tetmajera,
  • od północy: wzdłuż ul. J. Ejsmonda i jej przedłużenia do brzegu morskiego.

Z projektem planu można się zapoznać w gdyńskim InfoBoksie w dniach od 24 maja do 14 czerwca w godzinach pracy placówki, tj.: od poniedziałku do piątku: w godz. 10:00 – 19:00, sobota: w godz. 11:00 – 18:00 i niedziela: w godz. 11:00 – 16:00.

Dokumenty znaleźć można także w Biurze Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00.

Projekt planu jest dostępny także w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Gdyni, na stronie internetowej www.gdynia.pl/plany w zakładce „Wyłożone do wglądu projekty planów miejscowych”.

Nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu przeprowadzona zostanie dyskusja publiczna. Odbędzie się ona z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość w środę, 25 maja 2022 roku o godz. 17:00. Szczegółowych informacji dotyczących dyskusji należy szukać na stronie www.gdynia.pl/plany po 18 maja.

W przypadku pytań, pomocą służą także pracownicy Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni. Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi do prezydenta Gdyni. Można je składać do dnia 28 czerwca 2022 roku, na dwa sposoby:

  • forma papierowa – na adres Biura Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni, ul. Tadeusza Wendy 7/9, 81-341 Gdynia,
  • forma elektroniczna – na adres e-mail sekretariat@bpp.gdynia.pl, przez platformę ePUAP lub formularz składania uwag.

Uwagi do projektu planu zostaną rozpatrzone przez prezydenta Gdyni i opublikowane w formie zarządzenia w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej pod adresem www.gdynia.pl/plany w zakładce „Wyłożone do wglądu projekty planów miejscowych”.

Oprac. Mateusz Kalinowski