Miasto przyjazne dzieciom i rodzinie

0
994

Gdynia ubiega się o tytuł „Miasta Przyjaznego Dzieciom” nadawany przez UNICEF Polska. Jako miasto kandydujące zobowiązane jest do przyjęcia określonego planu działań. Podczas XXIV sesji Rada Miasta – 25 listopada – przyjęto dokument o nazwie „Plan Działań Miasta Przyjaznego Dzieciom, Młodzieży i Rodzinie”.

Nasze miasto spełniło już niemal wszystkie warunki niezbędne do uzyskania tytułu „Miasta Przyjaznego Dzieciom”. Dokument powstawał przez ostatnie dwa lata. Został wypracowany po wielu konsultacjach z dziećmi, rodzicami, przedstawicielami instytucji i organizacji pozarządowych. Wyznacza cele główne i szczegółowe oraz ma charakter otwarty na nowe działania wynikające ze zmieniającej się rzeczywistości i sytuacji prawnej.

Gdynia pragnie wspierać podmiotowość i samodzielność gdyńskich rodzin, tworzyć miasto aktywnych i kreatywnych mieszkańców, otwarte na ich indywidualne potrzeby, pomysły i inicjatywy. Miasto rozwijające przedsięwzięcia międzypokoleniowe i aktywizujące wszystkie generacje swoich mieszkańców.

Te priorytety i cele wpisują się w Strategię Rozwoju Gdyni 2030 i znajdują się w głównym nurcie działań podejmowanych przez samorząd. To także cele spójne z Konwencją o Prawach Dziecka ONZ przyjętą 20 listopada 1990, a przez Polskę – w 1991.

W najbliższych latach przed polityką rodzinną w Gdyni pojawia się pięć głównych wyzwań :

  • Podejmowanie inicjatyw budujących silniejsze relacje w rodzinie oraz propagowanie różnych form spędzania czasu wolnego razem z bliskimi.
  • Rozwijanie i budowanie kompetencji rodzicielskich.
  • Radzenie sobie z wyzwaniami różnorodnych form życia rodzinnego.
  • Otwarcie się na pomoc psychologiczną dzieci, dorastającej młodzieży i rodziców.
  • Budowanie poczucia bezpieczeństwa w aspekcie wielowymiarowym.

Do „Planu Działań Miasta Przyjaznego Dzieciom, Młodzieży i Rodzinie” zostaną opracowane wskaźniki, które pomogą ocenić stan i zakres działań polityki miasta kierowanej do dzieci, młodzieży i rodzin. Realizacją i stałym nadzorem nad ich przebiegiem zajmie się zespół roboczy w skład którego wejdą członkowie Społecznej Rady ds. Rodziny i Dziecka.

Więcej informacji na temat projektu można znaleźć w Biuletynie Informacji Publicznej.

Oprac. Amelia Bielska