Maturzyści z Gdyni są najlepsi!

0
722

Poznaliśmy już wyniki matur 2021. Egzamin dojrzałości gdynianie zdali najlepiej w Trójmieście i województwie. Są również w czołówce krajowej.

W Gdyni do matury przystąpiło 2453 uczniów z 29 szkół. 1789 osób maturę zdawało w gdyńskich liceach, a 664 w technikum. Każdy maturzysta musiał podejść do części pisemnej z trzech egzaminów – z języka polskiego, matematyki i wybranego języka obcego nowożytnego. Zdecydowanie najpopularniejszy był język angielski. Część ustna była przeprowadzana wyłącznie dla zdających, którzy muszą przedstawić wynik uzyskany z takiego egzaminu w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną.

Maturę w Gdyni zdało 81% absolwentów szkół ponadpodstawowych. To najlepszy wynik w Trójmieście i województwie. Młodzi gdynianie są też w czołówce krajowej. Najlepiej wypadły im zmagania z językiem angielskim ze średnim wynikiem 86% (przy 77% w województwie pomorskim i 76% w kraju) oraz z językiem niemieckim ze średnim wynikiem 75% (przy 54% w województwie pomorskim i 58% w kraju). Z kolei z matematyki maturzyści osiągnęli średni wynik 64% (przy 54% w województwie pomorskim i 56% w kraju). Najsłabiej wypadł egzamin z języka polskiego. Gdynianie zdali go ze średnim wynikiem 55% (przy 54% w województwie pomorskim i 55% w kraju).

Maturzyści mogą poznać swoje indywidualne wyniki w systemie ZIU – http://wyniki.edu.pl
Osoby, które nie zdały tylko z jednego przedmiotu, mogą go poprawiać jeszcze w sierpniu tego roku.

Oprac. Paweł Musiał