Mama Tata i Ja

0
732

Zajęcia obejmują naukę prawidłowego oddechu, trening mięśni dna miednicy, elementy core training-u, trening interwałowy, wzmacniający itp. Przeznaczone są dla rodziców z dzieckiem w wózku – niezależnie od poziomu sprawności fizycznej oraz umiejętności ruchowych.

Głównym celem spotkań jest przede wszystkim pogłębienie więzi pomiędzy rodzicami, a dzieckiem, powrót do formy, kontakt dziecka z rówieśnikami oraz wymiana doświadczeń pomiędzy rodzicami.

miejsce: Gdyńskie Centrum Sportu
adres: ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia
kiedy: czwartek, godz. 10:00, Hala LA (sala fitness)

źródło: gdyniarodzinna.pl