Malowanie kwiatami

0
102

Wydział Ogrodnika Miasta zaprasza uczniów szkół podstawowych z klas IV-VIII do udziału w konkursie „Gdynia Malowana Kwiatami”.

Trwa 9. edycja konkursu „Gdynia Malowana Kwiatami”, który jest organizowany przez Wydział Ogrodnika Miasta. Co roku cieszy się on dużym zainteresowaniem wśród młodych gdynian. Jest on skierowany do uczniów szkół podstawowych i ma ich zachęcić do upiększania przestrzeni publicznej, a także poszerzyć ich świadomość ekologiczną. Aby wziąć udział w konkursie, należy przygotować pracę plastyczną na temat „Gdynia Malowana Kwiatami”. Można to zrobić indywidualnie lub grupowo.

Etap konkursowy dla uczniów klas I-III upłynął 10 lutego. W piątek, 10 marca poznamy zwycięzców w tej kategorii. Wciąż trwa jednak konkurs dla uczniów klas IV-VIII. W tym przypadku termin składania prac upływa 7 kwietnia, a rozstrzygnięcie zaplanowano 28 kwietnia.

Każda praca powinna mieć tytuł. Należy też podać dane autora – imię i nazwisko, klasę oraz nazwę szkoły. Prace można nadsyłać pocztą na adres: Wydział Ogrodnika Miasta, al. Zwycięstwa 291 A, 81-525 Gdynia. Inna możliwość to przesłanie skanów plastycznych dzieł na adres e-mail: p.smolinska@gdynia.pl. Można też złożyć prace osobiście w kancelarii Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54 lub w Wydziale Ogrodnika Miasta przy al. Zwycięstwa 291 A – w kopercie z dopiskiem: WYDZIAŁ OGRODNIKA MIASTA – KONKURS PLASTYCZNY „GDYNIA MALOWANA KWIATAMI 2023”.

Prace można składać indywidualnie lub za pośrednictwem szkoły, do której uczęszcza uczeń.

W oparciu o zwycięską pracę zostanie wykonany kwietnik na bulwarze Nadmorskim. Pomysł projektowy jest bazą wyjściową dla miejskich projektantów zieleni. Więcej informacji można uzyskać też, dzwoniąc pod nr tel. 58 620-72-86.

Oprac. Karol Molęda