Krasomówcy z IX LO

0
913

Obserwowaliśmy zmagania studentów i licealistów w III Konkursie Krasomówczym, który odbył się w auli WSAiB w Gdyni.

Konkurs składał się z dwóch bloków: studenckiego oraz uczniowskiego. W etapie uczniowskim wzięło udział trzech uczniów z klasy II a i zajęli wszystkie miejsca na podium: Michał Lubiejewski (I miejsce), Jakub Piotrowski (II miejsce), Krystian Kaźmierczak (III miejsce).

Uczniowie biorący udział w konkursie wcielili się w role adwokatów oraz oskarżycieli posiłkowych i wygłaszali mowy na koniec postępowania karnego na podstawie wcześniej wylosowanych kazusów dotyczących np.: podwójnego skazania za to samo przestępstwo, podżegania do zbrodni czy grypsów więziennych.

Patronat nad wydarzeniem sprawowali adw. Dariusz Strzelecki, Dziekan Pomorskiej Izby Adwokackiej w Gdańsku, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Gdańsku oraz Wydawnictwo C.H. BECK.

Michał Lubiejewski, klasa II a
Maria Banasik, opiekun grupy