Konsultacje Gdyńskiego Dialogu o Klimacie

0
834

54 rekomendacje oraz 34 pomysły na lokalne działania wspierające ochronę klimatu i środowiska wypracowali uczestnicy narady społecznej Gdyńskiego Dialogu o Klimacie.

 

Wszystkie te rozwiązania zostaną sprawdzone pod kątem możliwości wdrożenia oraz opublikowane w raporcie podsumowującym konsultacje. Wybrane zagadnienia stały się podstawą do sformułowania pytań, do których będą mogli odnieść się gdynianie i gdynianki. Rozpoczął się bowiem etap konsultacji Gdyńskiego Dialogu o Klimacie skierowany do wszystkich mieszkańców.

Uwagi i pomysły w ramach konsultacji zbierane są w formie kwestionariusza, który można wypełnić online lub tradycyjnie w formie papierowej w filiach Biblioteki Gdynia, Urzędzie Miasta i Gdynia InfoBox (na recepcji), w godzinach ich otwarcia. Do udziału w konsultacjach zaproszeni są także młodzi gdynianie, dla których został przygotowany specjalny formularz.

Kwestionariusz konsultacyjny zawiera 7 pytań, a jego wypełnienie trwa około 10 minut. Czas na wzięcie udziału w konsultacjach jest do 22 marca.

W etapie narady społecznej Gdyńskiego Dialogu o Klimacie wzięły udział 34 osoby, w tym m.in. przedstawiciele organizacji pozarządowych, stowarzyszeń, wspólnot mieszkaniowych, środowisk naukowych czy nieformalnych grup mieszkańców. Uczestnicy pracowali w trzech grupach. Każda z nich koncentrowała się na konkretnym zakresie: gospodarowania wodą, zielenią w mieście oraz obniżaniem emisji CO2 i pyłów. Wątkami, które pojawiły się we wszystkich grupach były edukacja, kwestie związane z budownictwem, parkingami oraz przestrzenią publiczną.

Oprac. Amelia Bielska