Konkurs na recenzję teatralną 🗓

0
1474

Teatr Gdynia Główna w ramach Festiwalu “Pociąg do Miasta” ogłasza konkurs na najlepszą recenzję teatralną, połączony z warsztatem krytyki teatralnej.

Warsztaty są skierowane do uczniów i studentów, zainteresowanych krytyką i recenzowaniem sztuki. Zadaniem uczestników będzie udział podczas całego Festiwalu “Pociąg do Miasta – Stacja Niepodległa” (30 lipca – 5 sierpnia) i pisanie recenzji ze spektakli. Każdy tekst zostanie skomentowany przez Mirosława Barana oraz umieszczony na blogu, dedykowanemu Festiwalowi. Najlepsze recenzje zostaną nagrodzone i opublikowane na stronie TGG.

Uczestnicy konkursu i warsztatów zostaną wyłonieni na podstawie próbki tekstu w postaci recenzji wybranego spektaklu. Teksty w wersji cyfrowej (plik w formacie doc lub rtf) nieprzekraczające znormalizowanej strony maszynopisu (1800 znaków ze spacjami) należy przysłać do 11 czerwca 2018 roku na adres: teatr@teatrgdyniaglowna.pl.

Opiekę merytoryczną i redakcyjną nad konkursem obejmie Mirosław Baran – dziennikarz, recenzent teatralny, a przy tym specjalista Działu Impresariatu Teatru Miniatura. Wyniki rekrutacji ogłosimy pod koniec czerwca.

Oprac. Paweł Musiał

Scheduled kulturalnie