Konkurs – Legenda Morska w Obiektywie

0
171

Zapraszamy do udziału w 8. edycji konkursu fotograficznego z cyklu “Legenda Morska w Obiektywie”

Konkurs “Legenda Morska w Obiektywie 2023” skierowany jest do pasjonatów fotografii morskiej, w tym ukazującej przemysł morski, sporty wodne i turystykę morską. Założeniem konkursu jest kreatywne zaangażowanie mieszkańców, jak i turystów przyjeżdżających do Gdyni. Do Konkursu można nadsyłać prace z podziałem na następujące kategorie:
– PNM – “Praca na Morzu” – kadry obrazujące pracę związaną z morzem, w tym ludzi i pracę związaną z szeroko pojętą gospodarką morską (np. stocznie, szkutnictwo, rybołówstwo, okrętownictwo, praca na statkach, badania morskie, żegluga morska, prace na platformach morskich – możliwe fotografie spoza Gdyni)
– DM – “Detal Marynistyczny” – kadry, fotografie, które odkrywają i eksponują w niezwykły sposób morskie artefakty,
w tym m.in. elementy marynistyczne dekoracji budynków, fasad, statków i okrętów (możliwe fotografie spoza Gdyni)
– WMB – “Wakacje Morskie nad Bałtykiem”, w tym współczesne klimaty nadmorskiego wypoczynku w Gdyni, Trójmieście oraz Morza Bałtyckiego (fotografie wyłącznie z 2 ostatnich lat). Wskazanie na różne formy wypoczynku, także aktywnego czy alternatywnego.
– KP – “Klimaty Przedwojnia” – reportaż w klimacie fotografii nostalgicznej, lub/i retro fotografii, z Gdyni (ok 3-5 fotografii), zarówno miejsc, wnętrz obiektów, budynków, jednostek morskich, przestrzeni publicznych, plenerów fotograficznych, teatralnych.
– LMP – “Legenda Miasta i Portu” – kadry oraz zestawy fotografii, prezentujące najciekawsze miejsca oraz atrakcje tak miasta Gdyni, jak i Portu morskiego
– ŻI – “Żeglarskie Inspiracje” – kadry z pokładu jachtów, łódek sportowych, w tym regat, wypraw i zlotów żeglarskich.
Mile widziane kadry o temacie “edukacji żeglarskiej” (możliwe fotografie spoza Gdyni)

Uczestnik może nadesłać w formie cyfrowej do 5 zdjęć w każdej kategorii – łącznie 30 fotografii. Prace konkursowe można składać na dwa sposoby:
Osobiście (wraz z “Kartą zgłoszenia”).
Agencja Rozwoju Gdyni Sp. z o.o. pl. Grunwaldzki 2 (pokój 0.01)
Drogą elektroniczną:
Za pośrednictwem portalu wetranfer.com na adres konkurs@arg.gdynia.pl (wraz z “Kartą zgłoszenia”)

Ostateczny termin składania prac konkursowych mija 22 września 2023 r. o godzinie 16:00.

Jury przyzna następujące nagrody bez względu na kategorie:
I nagroda: 1 500,- PLN (tysiąc pięćset złotych netto)
II nagroda: 700 zł netto oraz zestaw książek
III nagroda: Vouchery o wartości 400 zł do restauracji Szlaku Kulinarnego Centrum Gdyni, pamiątki morskie

Ponadto nagrody za wyróżnienia – najciekawsze zdjęcia w poszczególnych kategoriach w formie książek lub zestawu biletów do atrakcji.
Skład jury konkursowego:
Elwira Kruszelnicka – uznana gdyńska fotografka i edukatorka, jurorka wielu konkursów i festiwali.
Paweł Jóźwiak – fotograf wydarzeń kulturalnych i morskich, utytułowany trójmiejski twórca, współpracuje z wieloma trójmiejskimi instytucjami kultury.
Maurycy Śmierzchalski – znany gdyński fotograf i edukator, założyciel szkoły fotograficznej FRAMES Studium Fotografii.
Tomek Lelito – gdyński fotograf oraz miłośnik Gdyni, laureat wielu konkursów, wystawy indywidualne i zbiorowe.
Iwona Krysiewicz – kuratorka wystaw, festiwali oraz konkursów kreatywnych o tematyce morskiej i edukacyjnej (w Muzeum Marynarki Wojennej).
Sandra Szmigiel – sekretarz konkursu, fotografka, foto-przedstawiciel organizatora.

Kuratorami konkursu oraz wystawy pokonursowej są Przemysław Kozłowski oraz Jacek Debis.

Udział w Konkursie jest bezpłatny. Konkurs ma charakter otwarty.

Oprac. Karol Molęda