Jutro zaczynamy rok szkolny!

0
784

Jutro wracamy do nauki w szkołach. W trosce o bezpieczeństwo uczniów, jak też nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji do gdyńskich placówek wdrożone zostały wytyczne opracowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Do szkolnych ławek w gdyńskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych wraca blisko 27 000 uczniów. Zamknięcie szkół na wiosnę 2020 roku spowodowało, że dla wielu z dzieci, 1 września oznacza powrót do szkoły po pół roku. Nowy rok szkolny będzie zapewne dużym wyzwaniem zarówno dla uczniów, jak i dla szkół.

Minister Dariusz Piontkowski przedstawił opracowane wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym, Ministrem Zdrowia wytyczne dla szkół i placówek, które będą obowiązywały od 1 września 2020 r. Mają one zastosowanie do organizacji pracy szkół i placówek, w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wytyczne zawierają ogólne i szczegółowe zalecenia związane m.in. z: organizacją zajęć w szkole, wydawaniem posiłków, higieną, czyszczeniem, dezynfekcją pomieszczeń i powierzchni, postępowaniem w przypadku podejrzenia zakażenia u uczniów i pracowników szkoły.

Główną wytyczną jest bezwzględne przestrzeganie podstawowych zasad higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust, obowiązkowe zakrywanie ust i nosa przez osoby trzecie przychodzące do szkoły lub placówki, regularne czyszczenie pomieszczeń. Uczniowie w klasach nie będą musieli nosić maseczek. W miarę możliwości zaleca się taką organizację pracy i jej koordynację, która umożliwi zachowanie dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły.

Oprac. Marta Kuniecka