Jak będzie wyglądać Gdynia za 30 lat?

0
352

Gdynia jako jedno z nielicznych miast w Polsce bada swoją przyszłość.

Jest to możliwe dzięki prowadzonemu procesowi foresightowemu, w którego ramach są opracowywane cztery scenariusze dla miasta na najbliższe 30 lat. Foresight lub inaczej proces foresightowy jest metodą strategicznego przewidywania, która pozwala na przedstawienie różnych perspektyw i kierunków nadchodzących zmian.

Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji

Dostrzegamy, w jakim tempie ewoluuje obecny świat. Chcąc dostosować nasze miasto do potrzeb przyszłości, zdecydowaliśmy się na przeprowadzenie badania foresight. Dzięki temu, że otrzymamy cztery prognozowane scenariusze na to, jak Gdynia może zmienić się w ciągu trzech kolejnych dekad, będziemy w stanie już dziś działać tak, by dostosowywać się do tego, co czeka zarówno nas, jak i kolejne pokolenia – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Scenariusze przyszłości to zestawy alternatywnych wydarzeń przedstawione w formie migawek lub opowieści dających obraz przyszłego kontekstu. Warto podkreślić, że celowo są one fikcyjne i nie zawierają ani dokładnych przewidywań, ani zaleceń. Mają natomiast być podpowiedzią i sugestią dla działań podejmowanych w teraźniejszości. Warto dodać, że przedstawiają zróżnicowane wizje przyszłości, uwzględniając perspektywy zidentyfikowane przez różne grupy.

Proces foresightowy jest przeprowadzany przez firmę BUSOLA TRENDS – studio foresightowe, które bada i analizuje zachodzące zmiany, aby pomóc w lepszej nawigacji jutra. Do badania zaproszono zarówno ekspertów i ekspertki rozmaitych dziedzin, jak i mieszkańców i mieszkanki Gdyni w różnym wieku – w tym dzieci.

Mieszkanki i mieszkańcy Gdyni mogli wziąć udział w warsztatach spekulatywnych, w których trakcie wspólnie rozmyślali nad najbliższymi trzema dekadami w Gdyni. Warsztaty metodą Scenario Immersion odbyły się w poniedziałek 18 października br. w siedzibie UrbanLab Gdynia i zostały poprowadzone przez Małgorzatę Piskórz i Karolinę Thakker z Busola Trends. Gdynianki i gdynianie, którzy wzięli w nich udział, rozmyślali nad potencjalnymi scenariuszami przyszłości oraz związanymi z konkretnymi wizjami zagrożeniami i możliwościami rozwoju. Wnioski z warsztatów zostaną poddane ewaluacji przez osoby, przeprowadzające badanie oraz ekspertów.

Warto podkreślić, że w procesie foresightowym przeprowadzanym dla Gdyni została również przeprowadzona analiza danych zastanych – jakościowych i ilościowych, obejmujących takie obszary jak: stan środowiska naturalnego, transport, edukacja, ochrona zdrowia czy kluczowe technologie i trendy. W procesie foresightowym zrealizowano 3 etapy: I. Badanie horyzontu zmian, II., Planowanie scenariuszowe oraz III. Ewaluacja scenariuszy. Te trzy następujące po sobie etapy pozwolą nam na wydobycie zróżnicowanej i wielorakiej wizji Gdyni 2051.

Obecnie powstaje obszerny raport, zawierający opracowanie czterech scenariuszy przyszłości Gdyni na podstawie przeprowadzonych badań i warsztatów. Wyniki procesu foresightowego dla Gdyni znane będą pod koniec roku.

 

Oprac. Mateusz Kalinowski