III LO z jednym z najwyższych na świecie…

0
756

…wynikiem matury międzynarodowej! Tegoroczni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych, którzy przystąpili do krajowej matury poznali wyniki swoich egzaminów dojrzałości 30 czerwca a kilka dni później o wynikach swoich egzaminów zostali poinformowani maturzyści międzynarodowi.

W środę 5 lipca 2017 o godz. 13.30 GMT (czas na południku zerowym) czyli o godz. 15.30 wg czasu środkowoeuropejskiego obowiązującego w naszym kraju, do ponad trzydziestu polskich szkół ponadgimnazjalnych, realizujących program matury międzynarodowej (international baccalaureate) z Centrum Egzaminacyjnego IBO-International Baccalaureate Organization w Cardiff (Walia-Wlk. Brytania), dotarły wyniki tegorocznej matury międzynarodowej, a wśród nich do dwóch najstarszych polskich szkół IBO, tj. III Liceum Ogólnokształcącego im. Marynarki Wojennej w Gdyni oraz XXXIII Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Warszawie, które już w 1993 roku jako pierwsze w Polsce rozpoczęły nauczanie w programie edukacyjnym kończącym się maturą międzynarodową.

Wszyscy tegoroczni absolwenci gdyńskiej „Trójki”, zarówno krajową maturę (134 absolwentów), jak i międzynarodową maturę (42 absolwentów) zdali na bardzo wysokim poziomie. Najwyższy wyniki w tym roku na maturze międzynarodowej w III LO w Gdyni uzyskał Marek Muńko, który zgromadził 44 punkty na 45 możliwych do zdobycia. W ten sposób uzdolniony gdynianin dołączył do wąskiego grona absolwentów szkół IBO na świecie

Tylko o jeden punkt mniej (43/45 pkt) uzyskali uczniowie III LO: Zofia Piszka, Julia Daukszewicz oraz Bartosz Struziński. 42 punkty uzyskali: Barbara Tańska i Tomasz Książek. Łącznie aż 21 maturzystów na 42 zdających maturę IBO w Gdyni uzyskało 40 i więcej punktów, a ponad połowa zdających (31) uzyskała 37 i więcej punktów czyli tyle, ile wymagają podczas rekrutacji najlepsze uczelnie na świecie, np. Oxford lub Cambridge.

Średnia wyników z egzaminów na przeprowadzonej w maju 2017 roku maturze międzynarodowej w III LO w Gdyni wyniosła 38,12 pkt (na 45 możliwych) i jest jedną z najwyższych na świecie. W III LO w Gdyni już ponad 900 absolwentów – najwyższa liczba Polsce- uzyskało dyplom International Baccalaureate Organization.

Źródło: gdynia.pl

Oprac. Paweł Musiał