I Gdyński piknik energetyczny

0
707

Jutro, 21 czerwca na Placu Grunwaldzkim odbędzie się po raz pierwszy „Gdyński piknik energetyczny”.

Główną ideą pikniku jest upowszechnienie wiedzy o niskoemisyjnej energetyce wśród konsumentów energii elektrycznej i cieplnej. Oprócz nowinek technicznych, m.in. takich jak pojazdy elektryczne, instalacje do produkcji energii ze źródeł odnawialnych, praktycznych porad udzielać będą doradcy energetyczni WFOŚiGW, a u pracowników Samodzielnego Referatu ds. Energetyki dowiedzieć się będzie można na temat oferty wsparcia finansowego na likwidację pieców węglowych. Nie zabraknie także pokazów przygotowanych przez Centrum Nauki Experyment, konkursów, warsztatów ekologicznych i energetycznych atrakcji angażujących całe rodziny. Dla najbardziej aktywnych uczestników pikniku, zarówno dzieci, młodzieży, jak i dorosłych, przewidziano liczne nagrody!

Start godzina 10.00

O godzinie 12.00 rozpocznie się pokaz prawidłowego palenia w piecach węglowych. Ustawione dwa identyczne piecyki „kozy”, zostaną rozpalone węglem dwiema różnymi metodami. Ten eksperyment pokaże, że nieprawidłowo rozpalony piecyk będzie kopcił, natomiast drugi, prawidłowo rozpalony, będzie wypuszczał przeźroczyste spaliny.

Część piknikowych atrakcji odbywać się będzie w Gdynia InfoBox Obserwatorium Zmian. Od godziny 10:00 zapraszamy na pokazy filmów, wykłady edukacyjne oraz prezentację aplikacji „Miasto pełne energii” połączonej z quizem z nagrodami.

Organizatorem pikniku jest Urząd Miasta Gdyni we współpracy z OPEC Sp. z o.o., EDF Polska S.A., Centrum Nauki EXPERYMENT.

Wstęp wolny!

Oprac. Paweł Musiał