Grabówek: zaplanowane inwestycje

0
1015

W ramach budżetu inwestycyjno-remontowego Rady Dzielnicy, po konsultacjach z mieszkańcami na Grabówku do realizacji przekazane zostały pierwsze cztery z dziewięciu zaplanowanych inwestycji.

 

Pierwszym zadaniem inwestycyjnym jest budowa chodników przy ul. Beniowskiego 24, przy ul. Komandorskiej 39 do ul. Dembińskiego oraz naprawy dróg wjazdowych przy ul. Surmana nr 4 oraz przy ul. Denhoffa nr 4. Na tych obszarach rozebrana zostanie stara nawierzchnia, w jej miejsce powstanie nowa z kostki betonowej, modernizacja nie obejmie przebudowy infrastruktury podziemnej.

Kolejne inwestycje to stworzenie stref wypoczynku i rekreacji. Na liście zamierzeń jest budowa międzypokoleniowego placu zabaw przy ul. Hozjusza 1 i ul. Skłodowskiej nr 8, 10, 12, 14. W przestrzeni pojawić się mają strefy zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych. Na terenie dzielnicy zrealizowany zostanie także park kieszonkowy z ogrodem deszczowym przy Młodzieżowym Domu Kultury, wraz z zadaszonym miejscem dla rowerów od ul. Morskiej.

Czwartym zadaniem Rady Dzielnicy Grabówek jest drugi etap rewitalizacji placu zabaw przy ul. Okrzei. Przypomnijmy, że plac zabawa przy ul. Okrzei zyskał nowe „życie”, w styczniu 2020 r. Na terenie ponad 2300 metrów kwadratowych, pojawiły się wówczas wielofunkcyjne urządzenia sprawnościowe i zabawowe dedykowane starszym dzieciom oraz młodzieży.

1 679 065 zł to łączna kwota przeznaczona na wykonanie zamierzeń rady na lata 2019-2023.

Oprac. Amelia Bielska