Gdynia w kwiatach 2021

0
155

Zgłoś się do kolejnej edycji „Gdyni w kwiatach 2021” i pokaż efekty swojej pracy. Na zgłoszenia czekamy do 27 sierpnia.

Wydział Ogrodnika Miasta zachęca do dbania o wizerunek indywidualnej oraz wspólnej przestrzeni, która jest częścią naszego miasta. XXVII edycja konkursu „Gdynia w kwiatach 2021”, która rokrocznie zaprasza właścicieli, wspólnoty, firmy oraz instytucje do harmonijnego kreowania otaczającej przestrzeni, jest doskonałą zachętą do rozpoczęcia tej formy rekreacji oraz sposobnością do uatrakcyjnienia najbliższego otoczenia. Miasto jest specyficznym układem, na który składa się nasza wspólna praca. Dzięki niej staramy się poprawiać komfort naszego życia i spędzać czas na wolnym powietrzu.

Dlatego wszyscy, niezależnie od wieku, którzy chcą podzielić się efektem swoich wysiłków, pomysłami oraz zaangażowaniem, mogą wziąć udział w konkursie „Gdynia w kwiatach 2021”.

Swoje aranżacje ze względu na miejsce, w którym się znajdują, można zgłosić w czterech kategoriach:

  • zewnętrzne części budynków jednorodzinnych; zewnętrzne przyziemne części budynków wielorodzinnych (np. parterowe ogródki przydomowe, patio, dziedzińce, drogi dojazdowe itp.);
  • nadziemne części budynków wielorodzinnych (np. balkony, dachy, okna, loggia itp.);
  • zewnętrzne części budynków użytku publicznego.

Ważne, by były one widoczne dla przechodniów, nieprzysłonięte płotem i innymi elementami architektury. Dodatkowym, nowym atutem branym pod uwagę w tym roku jest próba nawiązania do dzikiego ogrodu, mającego na celu pokazanie piękna roślin w wybranych układach.

Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy wypełnić wydrukowany w „Ratuszu” kupon lub przesłać pocztą elektroniczną formularz z danymi oraz zdjęciami o rozdzielczości maksimum 2480×3508 pikseli, dostępny na oficjalnej stronie internetowej: www.gdynia.pl. Każdy zgłaszany do konkursu obiekt musi być sfotografowany przez właściciela. Fotografie powinny być kolorowe, wydrukowane na papierze wielkości maksymalnie A4 (210×297 mm) w ilości do 4 sztuk.

Kupony wraz ze zdjęciami można składać w siedzibie Wydziału Ogrodnika Miasta lub w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta przy al. Marszałka Piłsudskiego 52/54, lub wysłać pocztą na adres: Wydział Ogrodnika Miasta, al. Zwycięstwa 291 A, 81-525 Gdynia, lub wysłać e-mailem na adres: gdyniawkwiatach@gdynia.pl lub p.smolinska@gdynia.pl.

Termin składania kuponów oraz zgłoszeń drogą elektroniczną upływa 27 sierpnia.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi we wrześniu.

Oprac. Mateusz Kalinowski