Gdynia szuka dramatu

0
228

Rusza 16. edycja ogólnopolskiego konkursu o Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną.

To szansa dla debiutantów i młodych dramatopisarzy. Autorzy sztuk dramatycznych mogą zgłaszać swoje utwory do 31 grudnia. Który utwór zrobi największe wrażenie na jury, dowiemy się we wrześniu 2023 roku.

Do konkursu można zgłaszać utwory, które zostały napisane po polsku przez żyjącego autora i powstały w okresie 12 miesięcy przed terminem nadsyłania prac. Upływa on 31 grudnia br. (decyduje data stempla pocztowego). Jest o co walczyć, bo autor lub autorka najlepszej sztuki otrzyma statuetkę oraz nagrodę główną – 50 tys. złotych brutto.

Jeden autor może zgłosić do konkursu maksymalnie dwa utwory, ale każdy z nich musi być złożony oddzielnie. Jak to zrobić? Wystarczy wypełnić formularz konkursowy, który musi być podpisany przez autora, i przygotować wydruk danej sztuki w trzech egzemplarzach (każdy egzemplarz powinien być zszyty lub zbindowany). Całość trzeba przesłać na adres:

Teatr Miejski im. Witolda Gombrowicza
ul. Bema 26, 81-381 Gdynia
z dopiskiem: Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna

Jednocześnie należy także przesłać wersję elektroniczną utworu (zapisaną jako plik w formacie .doc oraz .pdf.). W nazwie pliku powinno się znaleźć imię i nazwisko autora oraz tytuł sztuki. Pliki trzeba wysłać na adres e-mail: gnd@teatrgombrowicza.art.pl.

Wzór formularza zgłoszeniowego oraz regulamin konkursu można znaleźć na stronach internetowych: www.teatrgombrowicza.art.pl oraz www.gnd.art.pl, a także w załącznikach poniżej artykułu.

Spośród nadesłanych prac jury wyłoni 40 półfinalistów. A w kolejnym etapie kapituła nagrody wybierze maksymalnie 5 utworów, które przejdą do finału. Ogłoszenie wyników odbędzie się we wrześniu 2023 roku.

To już 16. edycja konkursu o Gdyńską Nagrodę Dramaturgiczną, który został powołany przez prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka w 2007 roku. Stanowi on rozwinięcie i uzupełnienie Festiwalu Polskich Sztuk Współczesnych R@Port. Oba przedsięwzięcia są elementami najbardziej prestiżowego w Polsce projektu promocji i popularyzacji polskiej dramaturgii współczesnej.

W 15. edycji Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej triumfowała Malina Prześluga – autorka sztuki „Jeszcze tu jesteś”. W uzasadnieniu kapituły czytamy, że: „Samobójstwo nastolatków stało się w Polsce niezwykle ważnym problemem społecznym. Malina Prześluga reaguje na to zjawisko tekstem skoncentrowanym na matce, która mierzy się z poczuciem straty, winy i samotności. Żałoba po śmierci dziecka jest doświadczeniem niewyrażalnym. Żeby je przeniknąć w dramacie, potrzeba ogromnej empatii, subtelności i pisarskiej precyzji. Prześluga znalazła nowatorski język, który w sposób minimalistyczny wyraża pustkę po synu, atak myśli rodzących się w głowie jego matki. Bohaterka „Jeszcze tu jesteś” niemal znika pod ciężarem bólu, a o jej obecności przez dłuższy czas świadczą jedynie reakcje i głosy innych ludzi. Autorka nagrodzonej sztuki stworzyła wymowną fonosferę osamotnienia, która może wybrzmieć zarówno w teatrze żywego planu, jak w słuchowisku czy spektaklu telewizyjnym”.

Oprac. Małgorzata Trasna