Forum Gdyńskich Rad Dzielnic

0
861

Powstałe pod koniec 2019 roku Forum Gdyńskich Rad Dzielnic zrzesza w swojej grupie już 150 członków w tym 140 radnych dzielnic.

FGRD jest miejscem wymiany opinii, doświadczeń oraz konsultacji na temat działań gdyńskich Rad Dzielnic – mówi Paweł Musiał, współzałożyciel i pomysłodawca Forum – Od samego początku skupiamy się na wymianie doświadczeń i wspólnym rozwiązywaniu problemów – dodaje.

Idea Forum skierowana jest wyłącznie do osób bezpośrednio związanych z funkcjonowaniem jednostek pomocniczych Rady Miasta. Dzięki takiemu obostrzeniu, tematyka dyskusji oraz wypracowane działania są konsultowane i omawiane wyłącznie przez grono osób, których owe problemy dotyczą. Poruszano już między innymi sprawę zmian do statutów Rad Dzielnic, promocji wyborów czy działań na rzecz rozwoju Budżetu Obywatelskiego oraz takich tematów jak projektowanie budżetów rocznych i inwestycyjno-remontowych. Wszystkie obserwacje i wskazówki przekazywane są Pełnomocnikowi Prezydenta ds. Dzielnic Jakubowi Ubychowi.

Ważnym punktem działalności FGRD jest także popularyzacja działań społeczników z Rad Dzielnic. W ten sposób powstała choćby akcja charytatywna na rzecz hospicjum czy zbiórka funduszy na pomoc dla szpitali walczących z koronawirusem. Dodatkowo rozwijana jest też publicystyka w formacie relacji online pod tytułem “Dzielnik pokładowy” oraz challenge sportowe, jak wspólne mecze piłki halowej.

Działania można obserwować na facebook’owej grupie FGRD oraz na naszych stronach a dodatkowo, do czasu ogłoszenia pandemii, organizowane były comiesięczne spotkania tematyczne w UrbanLab.

Oprac. Krzysiek Marecki