Ferie 2024 🗓

0
161

Na tegoroczne ferie szkoły przygotowały dla najmłodszych szereg atrakcji w ramach Akcji Zima. Podczas ferii nie zabraknie kreatywnych zajęć, m.in. plastyczno-technicznych, artystycznych, takich jak warsztaty umuzykalniające czy teatralne, zajęć sportowo-rekreacyjnych, czyli zabaw na świeżym powietrzu, gier terenowych, zabaw i aktywności sensorycznych.

Każda szkoła biorąca udział w Akcji Zima ogłasza program na swojej stronie. Zainteresowani rodzice powinni zgłosić się bezpośrednio do szkoły swojego dziecka lub do placówki najbliżej ich miejsca zamieszkania.

Szkoła Podstawowa nr 33
zajęcia kulinarne, zajęcia dydaktyczne w MMW lub Experymencie, wycieczki poza szkołą
sala zajęć technicznych, sala gimnastyczna, wyjścia poza szkołę
zajęcia sportowe o charakterze rekreacyjnym, gry sportowe: koszykówka, piłka siatkowa, tenis stołowy – hala sportowa, wyjścia poza szkołę
1 turnus, 2 grupy, planowana liczba uczestników: 30
Szkoła Podstawowa nr 46 (ZSP 4)
zajęcia sportowe, zajęcia lingwistyczne i zajęcia plastyczne – sala gimnastyczna, świetlica
1 turnus, 4 grupy, planowana liczba uczestników: 80

Szkoła Podstawowa nr 51
warsztaty filmowe, animacja poklatkowa, zajęcia sensoryczne, podstawy projektowania i szycia
podstawy projektowania i szycia – sala komputerowa, czytelnia, świetlica,
2 turnusy, 7 grup, planowana liczba uczestników: 90

Szkoła Podstawowa nr 16
półkolonie sportowo- komputerowe z wyjściami integracyjnymi, zajęcia sportowe, zajęcia z programowania, zajęcia plastyczno- artystyczne – sale lekcyjne, sala gimnastyczna, świetlica, sala komputerowa, sala do gotowania
1 turnus, 3 grupy, planowana liczba uczestników: 45

SOSW 1 (SP 50)
półkolonie – warsztaty, zajęcia rekreacyjne i sportowe – sale lekcyjne, sala gimnastyczna, świetlica, sala doświadczania świata, sala do rytmiki, 1 turnus, 4 grupy (z niepełnosprawnościami), planowana liczba uczestników: 16

Szkoła Podstawowa nr 12
zajęcia sportowo- rekreacyjne, muzyczne i informatyczne – sala gimnastyczna, sala komputerowa, sale lekcyjne, plac zabaw przy szkole
2 turnusy, 16 grup, planowana liczba uczestników: 240

Szkoła Podstawowa nr 44
zajęcia rekreacyjno – sportowe – sala gimnastyczna
zajęcia świetlicowe, plastyczne, muzyczne i manualne, gry i zabawy ruchowe, zabawy sportowe na świeżym powietrzu i na sali gimnastycznej, spacery po okolicy – świetlica
2 turnusy, 5 grup, planowana liczba uczestników: 80

Szkoła Podstawowa nr 48
półkolonie, zajęcia pozaszkolne – SP 48
2 turnusy, 10 grup, planowana liczba uczestników: 150

Szkoła Podstawowa nr 13
rozgrywki sportowe, gry planszowe i stolikowe, edukacyjne gry komputerowe, wyjście poza szkołę- świetlica, sala gimnastyczna, plac zabaw,
1 turnus, 3 grupy, planowana liczba uczestników: 45

Szkoła Podstawowa nr 17
zajęcia teatralne i wokalne, gry i zabawy, zajęcia plastyczne – sala gimnastyczna, świetlica, boiska szkolne, teren wokół szkoły
1 turnus, 2 grupy, planowana liczba uczestników: 30

Szkoła Podstawowa nr 31
zajęcia opiekuńczo – dydaktyczno – wychowawcze, gry i zabawy sportowe, zajęcia multimedialne, muzyczne i językowe, wyjścia poza teren szkolny, zabawy ruchowe, zajęcia opiekuńczo- wychowawcze, gry planszowe i terenowe, wyjścia poza szkołę – sala komputerowa, świetlica, sala gimnastyczna, sala lekcyjna, wyjścia poza tern szkoły
2 turnusy, 5 grup, planowana liczba uczestników: 75

Szkoła Podstawowa nr 26
gry zespołowe, turnieje, zawody, zabawy ruchowe, wykorzystanie sprzętów sportowych do ćwiczeń, zajęcia świetlicowe, gry planszowe, zajęcia muzyczne i plastyczne, warsztaty rękodzieła, projekcje filmów, wyjścia poza szkołę – sala gimnastyczna, sale lekcyjne zajęcia rekreacyjne na boisku szkolnym, placu zabaw i okolicy szkoły
1 turnus, 4 grupy, planowana liczba uczestników: 60

Szkoła Podstawowa nr 37 (ZSO 8)
półkolonie sportowo-komputerowe z wyjściami integracyjnymi, zajęcia sportowe, programowania, kodowania i robotyki, zajęcia plastyczne, wyjścia poza teren szkoły – świetlica, sala lekcyjna, sala gimnastyczna, sala komputerowa, sala do gotowania , wyjścia w teren
2 turnusy, 9 grup, planowana liczba uczestników: 135

Szkoła Podstawowa nr 42 (ZSP 2)
zajęcia ogólnorozwojowe i warsztatowe, ścieżki dydaktyczne – sale lekcyjne oraz zajęcia edukacyjne poza placówką
1 turnus, 4 grupy, planowana liczba uczestników: 45

Szkoła Podstawowa nr 47 (ZSP 3)
aktywne formy zajęć świetlicowych, zajęcia plastyczne, muzyczne, gry planszowe, zajęcia rozwijające sprawność manualną, zajęcia praktyczne – wykonanie prac technicznych z wykorzystaniem odpadów, zajęcia z pierwszej pomocy, zajęcia informatyczne z wykorzystaniem komputerów do poszerzania wiedzy, zajęcia z wykorzystaniem okularów VR i mikro-robotami, zajęcia sportowe i rekreacyjno- turystyczne – świetlica szkolna, sale lekcyjne, pracownia techniczna, sala komputerowa, sale gimnastyczne,
planowana liczba uczestników: 180

Szkoła Podstawowa nr 23
zajęcia rekreacyjno sportowe, zajęcia świetlicowe, TUS, zajęcia mindfulness, warsztaty muzyczne, plastyczno-techniczne, taneczne, wyjścia poza szkołę – świetlica, sala gimnastyczna, szkolne tereny zielone , teren poza szkołą
2 turnusy, 4 grupy
planowana liczba uczestników: 70

Szkoła Podstawowa nr 11
zajęcia świetlicowo – sportowe: gry i zabawy ruchowe, warsztaty artystyczno plastyczne, turnieje, gry planszowe, wyjścia poza szkołę – świetlica, 1 turnus, 1 grupa, planowana liczba uczestników: 30

Szkoła Podstawowa nr 34
zajęcia integracyjne, rekreacyjne, warsztaty plastyczne, gry i zabawy ruchowe, rozgrywki sportowe, wyjścia poza szkołę – świetlica, sala gimnastyczna, salka judo, sala do rytmiki, sala komputerowa
1 turnus, 2 grupy, planowana liczba uczestników: 35

Szkoła Podstawowa nr 52
druk 3D, robotyka, gry planszowe, zabawy sportowe, rekreacyjne, wyjścia poza szkołę – sala komputerowa, sala szkolna, wyjścia poza szkołę, 2 turnusy, 4 grupy, planowana liczba uczestników: 67

Szkoła Podstawowa nr 53 (ZSO 6)
zajęcia wychowawczo- rekreacyjne, zajęcia sportowe, plastyczne, muzyczno- ruchowe, informatyczne – świetlica, sala gimnastyczna, sale lekcyjne, stołówka, poza terenem szkoły
1 turnus, 6 grupy, planowana liczba uczestników: 60

ZSS nr 17
Półkolonie, 1 turnus, 30 grup (z niepełnosprawnościami), planowana liczba uczestników: 80

Szkoła Podstawowa nr 21
zajęcia sportowe i rekreacyjno- turystyczne – sale gimnastyczne, boisko, plac zabaw, teren poza szkołą
aktywne formy zajęć świetlicowych, zajęcia plastyczne, muzyczno- teatralne, gry i zabawy kształcące – świetlica, hol szkolny, sale lekcyjne
1 turnus, 4 grupy, planowana liczba uczestników: 60

Artystyczno-sportową ofertę przygotowało dla najmłodszych również Spilno Gdynia przy ul. Starowiejskiej 25. Dzieci wezmą udział w warsztatach graficznych i z zakresu sztuki współczesnej. Nuczą się również sitodruku tworząc autorską torbę czy koszulkę. W ramach zajęć będą również ćwiczyć pływanie na deskach SUP na basenie Uniwersytetu Morskiego i bawić się na świeżym powietrzu. Przewidziane są też warsztaty budujące odporność psychiczną i praca z emocjami. Organizatorzy zapraszają dzieci w wieku od 7 do 10 lat, pierwszeństwo mają podopieczni Spilno Gdynia. Zapisy: spilno@gdynia.pl. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Oprac. Małgorzata Trasna

od do
Scheduled miasto twoja szkola