Falochron dla edukacji

0
789

Gdynia w obliczu trudnej sytuacji wywołanej epidemią koronawirusa szuka dostępnych rozwiązań i wyciąga pomocną dłoń do tych, którzy najbardziej potrzebują wsparcia.

Gdyński Falochron to szeroki program pomocy mieszkańcom w czasie kryzysu. Składa się z kilku filarów dedykowanych: przedsiębiorcom, pracownikom i osobom zaangażowanym w działalność organizacji pozarządowych, artystom, animatorom kultury, a dziś edukacji i działalności opiekuńczej.

Kolejna odsłona tym razem dedykowana jest edukacji, która na przestrzeni kilku ostatnich tygodni doświadczyła wielkich zmian, a przed którą stoi jeszcze wiele innych wyzwań. W ramach tej części Falochronu ujmujemy również wsparcie dedykowane usługom opiekuńczym, realizowanym m.in. w ramach działalności żłobków niepublicznych, klubów dziecięcych i miejsc opieki nad dziećmi.

W ramach Falochronu dla Edukacji planowane są działania realizowane w 3 obszarach:

AKADEMIA DZIELNICOWA
Celem programu jest podniesienie jakości życia mieszkańców Gdyni: dzieci, młodzieży i ich rodziców, poprzez wspieranie ich wszechstronnego rozwoju oraz realizację indywidualnych potrzeb w zakresie szeroko rozumianej opieki i edukacji.

Wszystkie działania powinny być realizowane w dzielnicy, w której funkcjonuje publiczne przedszkole lub szkoła organizująca działania w ramach Programu AKADEMIA DZIELNICOWA. Mogą być to np. zajęcia edukacyjne, rytmika, spotkania z logopedą, warsztaty tematyczne, zajęcia plastyczne, sensoryczne, dedykowane dzieciom lub całym rodzinom.

Program pozwoli uruchomić ofertę ponad 6500 dodatkowych godzin aktywności, które w formie bezpłatnej realizowane będą w ostatnim kwartale b.r. i całym 2021 roku. Wszystkie działania zostaną w pełni sfinansowane z budżetu Miasta. Projekty będą mogły się odbywać w przedszkolach i szkołach, jak też klubach opieki oraz lokalach spełniających określone prawnie wymagania dotyczące bezpieczeństwa dzieci.

Zlecone działania będą służyły wszystkim najmłodszym mieszkańcom Gdyni, także uczniom ze szkół publicznych. To właśnie publiczne placówki będą bowiem je zlecały – uzupełniając potrzeby dzieci i młodzieży we wszystkich dzielnicach. Program potrwa do końca 2021 roku.

ROZWÓJ GDYŃSKIEGO SYSTEMU ŻŁOBKOWEGO

Prezydent Miasta Gdyni w najbliższych dniach ogłosi nowy konkurs, którego celem będzie zorganizowanie opieki dla 200 dzieci w istniejących żłobkach niepublicznych, klubach dziecięcych i w ramach działalności dziennych opiekunów.

Podmioty zainteresowane organizacją miejsc otrzymają dotację z budżetu Miasta z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów wynikających z realizacji zadania do końca 2023 roku. Uzupełni to pulę miejsc dostępnych w żłobkach gminnych, do których rekrutacja rozpocznie się 17 kwietnia. Ostateczna pula środków przeznaczonych na ten cel oraz liczba dofinansowanych nowych miejsc uzależniona będzie od wniosków podmiotów startujących w konkursie.

SZKOŁA MISTRZÓW

Od wielu lat gdyńska edukacja należy do jednej z najlepiej zorganizowanych w kraju, a gdyńscy uczniowie odnoszą spektakularne sukcesy w Polsce i za granicą. To wielki sukces uczniów, ale także efekt ciężkiej pracy nauczycieli oraz dyrektorów gdyńskich szkół, którzy bezustannie kształcą się i podnoszą swoje kompetencje.

Wychodząc naprzeciw potrzebom gdyńskiej kadry pedagogicznej, a także odpowiadając na problemy osób szkolących, trenerów i firm szkoleniowych – uruchomiony zostaje nowy Program SZKOŁA MISTRZÓW. Z jednej strony dedykowany jest on kadrze pedagogicznej, gdyńskim mistrzom uczącym najmłodszych gdynian, z drugiej – mistrzom, którzy chcą dzielić się posiadaną wiedzą i umiejętnościami właśnie z nauczycielami i dyrektorami szkół oraz przedszkoli.

Program SZKOŁA MISTRZÓW wesprze osoby i firmy szkoleniowe z obszaru szeroko pojętej edukacji, które zrealizują szkolenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół. Gdynia przeznaczy dla potrzeb Programu SZKOŁA MISTRZÓW 1 000 000 zł. W ramach programu sfinansowane mogą zostać szkolenia, kursy, seminaria i warsztaty, które pozwolą na rozwój merytoryczny i budowanie nowych kompetencji wśród gdyńskiej kadry pedagogicznej w roku bieżącym oraz przyszłym.

Pula środków zapewni około 5 000 godzin szkoleniowych. Płatności dla realizatorów zajęć będą dokonywane zaliczką w wysokości 50% wartości umowy do 3 dni od podpisania umowy. Druga część wynagrodzenia zostanie przekazana po realizacji zajęć. Program potrwa do końca 2021 roku.

Ważna informacja dotycząca dotacji dla placówek niepublicznych!

Dotacje dla wszystkich uprawnionych do ich otrzymywania placówek oświatowych będą przekazywane na dotychczasowych zasadach, wg stawek określonych zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Dotacje przekazywane będą w terminach dotychczas ustalonych, bez jakichkolwiek zmian.

Źródło: gdynia.pl

Oprac. Krzysiek Marecki