Dziewczyny na inżynierki IT 🗓

0
386

Ruszyła rekrutacja do programu Girls Do Engineering, którego celem jest zachęcenie uczennic szkół średnich z Trójmiasta do rozwoju w branży technologicznej.

Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog we współpracy z Amazon Development Center Poland oraz został objęty Patronatami honorowymi prezydentów Gdyni, Gdańska i Sopotu oraz GovTech. Nabór trwa do 13 listopada b.r.

Tegoroczna edycja Girls Do Engineering będzie trwała do stycznia 2023 r. W ramach programu zaplanowano szereg działań aktywizujących dziewczyny do pracy na obszarach związanych z IT:

  • cykl czterech warsztatów rozwijających umiejętności programistyczne, myślenie projektowe, a także umiejętności miękkie takie jak kreatywność, komunikacja, praca w grupie;
  • sesje mentoringowe z inżynierkami i inżynierami z branży technologicznej;
  • pracę zespołową nad prototypem aplikacji;
  • wizyty studyjne w Amazon Development Center Poland.

Przez cały okres trwania Programu jego uczestniczki będą miały zapewnione wsparcie trenerek i trenerów, które pomoże im w podejmowaniu świadomych wyborów dotyczących kariery zawodowej, wzmocni ich poczucie własnej wartości oraz zachęci do samorozwoju. Zwieńczeniem edycji będzie Gala Finałowa, podczas której uczestniczki przedstawią efekty swojej pracy. Absolwentki programu otrzymają nagrody pieniężne do wykorzystania w celach edukacyjnych.

Udział w programie Girls Do Engineering jest bezpłatny, lecz liczba miejsc w projekcie jest ograniczona. Pierwszeństwo udziału w programie mają osoby w trudnej sytuacji życiowej, których rozwój jest ograniczany przez czynniki, na które nie mają one wpływu (np. brak wsparcia otoczenia, ciężkie warunki materialne).

Organizatorzy

Amazon Development Center Poland z siedzibą w Gdańsku zatrudnia zespoły programistek i programistów pracujące nad nowymi technologiami udoskonalającymi korzystanie z usług i produktów Amazon. Badaczki i badacze koncentrują się na technologiach takich jak Text-to-Speech i Natural Language Understanding, aby wymyślać, ulepszać i rozwijać światowej klasy oprogramowanie. Amazon Development Center Poland prowadzi system staży i angażuje się w liczne działania promujące rozwój umiejętności technologicznych i IT.

Stowarzyszenie Cyfrowy Dialog działa od 2016 r., wspierając i poprawiając jakość oraz efektywność systemu edukacji. Zajmuje się upowszechnianiem edukacji medialnej i cyfrowej, nowych technologii i innowacyjnych metod w podejściu do edukacji, a także wspieraniem nauczycielek i nauczycieli w ich codziennych wyzwaniach. Cyfrowy Dialog organizuje szkolenia, warsztaty, seminaria i konferencje dotyczące programowania, wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK) w edukacji dzieci i dorosłych, a także opracowuje i publikuje ogólnodostępne materiały dydaktyczne.

Nabór do Programu potrwa do 13 listopada b.r. Szczegóły oraz formularz rekrutacyjny znajdują się na stronie www.girlsdoengineering.com. Kontakt: agnieszkarutkowska@cyfrowydialog.pl, tel: +48 536 038 459.

Oprac. Małgorzata Trasna

Scheduled Featured lifehacki