Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej 🗓

0
638

Zapraszamy do udziału w organizowanym przez nas Dniu Świadomości Alienacji Rodzicielskiej, który rokrocznie obchodzony jest 25 kwietnia.

 

Jego celem jest uświadomienie problemu negatywnych skutków zjawiska alienacji rodzicielskiej, które prowadzi do wywołania zaburzeń w relacji pomiędzy dzieckiem a drugim rodzicem.

Czym jest alienacja rodzicielska?
To zespół świadomych lub nieświadomych zachowań, prowadzących do powstawania zaburzeń w relacji pomiędzy dzieckiem, a co najmniej jednym z rodziców, w sytuacji rozpadu rodziny.

Alienacja rodzicielska stanowi duży problem społeczny współczesnego społeczeństwa. Coraz więcej par rozstaje się, a małżeństw rozwodzi. Napięcie emocjonalne rozstających się rodziców nierzadko prowadzi do takich zachowań rodziców, które wpływają na dziecko w kontekście relacji z drugim rodzicem i jego środowiskiem (babcie, dziadkowie, rodzeństwo, przyjaciele).

Miasto Gdynia wraz ze Sztuką rozstania kolejny raz podjęło inicjatywę, aby szerzyć świadomość prawną. Im więcej osób będzie świadomych – tym komfort życia będzie lepszy.

Przygotowaliśmy dla Państwa spotkania z ekspertami, broszurę oraz książki. Zapraszamy do udziału wszystkie osoby zainteresowane tą tematyką.

Harmonogram:

1) 22 kwietnia 11:00 /online
Panel dyskusyjny z ekspertami pt. „Alienacja – nadużycia swoich praw”.
Honorata Janik-Skowrońska – prawnik – adwokat, autorka książki “Sztuka rozstania – kiedy prawo idzie w parze z psychologią” oraz broszurki pt. “Dziecko w centrum w sytuacji rozstania rodziców”, specjalista prawa rodzinnego – łączy wiedzę prawną, psychologiczną i socjologiczną,

Dariusz Kecler – psycholog kliniczny, specjalista m.in. z zakresu alienacji rodzicielskiej,
Agnieszka Gorczyńska – prawnik – prokurator, psychotraumatolog, łączy wiedzę z zakresu prawa karnego, cywilnego i psychologii.
Eksperci opowiedzą nam o alienacji rodzicielskiej, jej przykładach w codziennym życiu. Poruszymy aspekt prawny – konsekwencje prawne stosowania alienacji rodzicielskiej (adwokat, prokurator). Opowiemy również o poważnych skutkach emocjonalnych i nie tylko stosowania jej przez rodziców, czasem świadome a czasem nie nieświadome.
Podczas spotkania można wziąć udział w dyskusji i zadawać pytania naszym gościom. Istnieje możliwość osobistego kontaktu i zadania pytania – w tej sprawie prosimy o kontakt na maila rodzina@gdynia.pl.

https://youtu.be/BUo9nrf5Px4

2) 22 kwietnia 18:30 online
Spotkanie z adwokat Honoratą Janik-Skowrońską.
Opowiemy o prawnym aspekcie ustalenia kontaktów obojga rodziców i o ważnej roli podziału obowiązków.
Wśród osób które wezmą udział w dyskusji wybierzemy najciekawsze wypowiedzi i nagrodzimy je bezpłatnym egzemplarzem książki “Sztuka rozstania – kiedy prawo idzie w parze z psychologią”.

3) 22 kwietnia 19:30 online
Spotkanie z mediatorką Barbarą Matysiak pt. „Mediacje – dlaczego są ważne”, która opowie o tym czym są mediacje, dlaczego warto z nich skorzystać.
Pani Barbara Matysiak jest mediatorem pozasądowym i stałym mediatorem sądowym przy Prezesie Sądu Okręgowego w Gdańsku w sprawach rodzinnych, cywilnych, gospodarczych, mediatorem Pomorskiego Centrum Arbitrażu i Mediacji oraz pełni funcję mediatora przy Klasztorze Ojców Franciszkanów w Gdyni.

4) 19-23 kwietnia Gdynia Rodzinna
W ciągu całego tygodnia w siedzibie wydziału Polityki Rodzinnej UMG przy ul. Świętojańskiej 1 dostępna będzie bezpłatna broszurka pt. “Dziecko w Centrum w sytuacji rozstania rodziców”, która wprowadza do tematu alienacji rodzicielskiej i stanowi podstawowe kompendium wiedzy na ten temat. Broszurka dostępna jest także w wersji pdf na www.gdyniarodzinna.pl

To od nas zależy, czy nasze społeczeństwo będzie świadome. Wszyscy działamy dla naszego wspólnego dobra, dlatego też prosimy o przekazaniu informacji o naszym spotkaniu wszystkim osobom, które będą tym tematem zainteresowane.

Szukajcie nas na fb:
@gdyniarodzinna i @sztukarozstania
kontakt:
rodzina@gdynia.pl
kontakt@sztukarozstania.com

Oprac. Amelia Bielska

od do
Scheduled miasto