Dzień otwarty SP35 🗓

0
990

Już w ten czwartek, w godzinach od 16:30 do 18:00 widzimy się na Dniu Otwartym w Szkole Podstawowej nr 35.

Śmiało można dzielić się tą informacją ze światem, priorytetem szkoły jest dobre wychowanie młodych ludzi
oraz jak najlepsze przygotowanie ich do kolejnych etapów edukacji. Jakość takiego kształcenia zapewnia doskonale przygotowana kadra, mało liczne klasy, szeroki wachlarz dodatkowych zajęć oraz dobrze wyposażone pracownie przedmiotowe.

Jednocześnie Dyrektor informuje, że do 28 lutego 2019 roku trwają zapisy do klasy pierwszej dzieci zamieszkałych w obwodzie szkoły.

Oprac. Witek Olejarz

Scheduled Szkoła Podstawowa nr 35 twoja szkola