Cisowa: nowy buspas

0
285

Na Cisowej na ulicy Morskiej powstaje nowy buspas. Usprawni on ruch w tej najdalej wysuniętej na północny zachód dzielnicy Gdyni. Autobusy już korzystają z pierwszego odcinka – od ulicy Zbożowej do Owsianej.

Budowa buspasa na ulicy Morskiej w Cisowej odciąży ruch przed wjazdem na obwodnicę Trójmiasta i usprawni znacząco ruch komunikacji publicznej. Tworzące się tu korki nasilają się zwłaszcza latem.

Po analizie sytuacji przez Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni i Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni w 2021 roku oraz konsultacjach z Radą Dzielnicy Cisowa, ZDiZ przystąpił do realizacji zadania. Budowa została podzielona na dwa odcinki: między ulicami Owsianą i Zbożową i między ulicami Zbożową i Kcyńską

Pierwszy odcinek od ulicy Owsianej do ulicy Zbożowej został zrealizowany pod koniec 2022 roku i nowy buspas na ulicy Morskiej już służy mieszkańcom. Drugi etap – między ulicą Zbożową a ulicą Kcyńską powinien być zrealizowany przez ZDiZ w tym roku.

Oprac. Paweł Musiał