Cisowa: inwestycje w dzielnicy

0
661

Po konsultacjach z mieszkańcami Rada Dzielnicy Cisowa przyjęła do realizacji cztery inwestycje na terenie dzielnicy.

 

19 stycznia 2021 r, zarządzenie w sprawie przekazania inwestycji do realizacji, podpisał prezydenta miasta Wojciecha Szczurka. Zadania wykonane zostaną według określonego priorytetu.

Pierwszym zadaniem jest utwardzenie nawierzchni drogi na odcinku ulicy Chylońskiej od nr 166 do nr 176. Na długości 1350 m położne zostaną płyty yomb oraz krawężniki, wykonanie zadania poprzedzić musi projekt wraz z niezbędną dokumentacją. Kolejnym zadaniem jest modernizacja i remont obiektów sportowych przy ul. Chylońskiej 227 przy Szkole Podstawowej nr 31. Inwestycja objąć ma remont nawierzchni hali sportowej, w tym okładzin ściennych oraz pomieszczeń pomocniczych, a także łazienek i szatni sportowych. Placówka edukacyjna wraz z przyległą i stale rozwijającą się infrastrukturą sportowo-rekreacyjną stanowią miejsce integracji mieszkańców dzielnicy.

Remont nawierzchni ul. Chmielnej to trzecie zadanie inwestycyjne. W ramach inwestycji wykonana zostania nowa nakładka bitumiczna, a także unormowanie włazów studni ulicznych. Mieszkańcy zyskają nowe chodniki oraz regulację wjazdów na posesję. Ostatnim zadaniem jest zagospodarowanie terenów zielonych w wybranych lokalizacjach w dzielnicy. Wśród założeń pierwszoplanowe będzie stworzenie „parku różanego” między ul. Zbożową a ul. Kcyńską i ul. Morską, następnie planowane są nasadzenia zieleni przy skrzyżowaniu ul. Chylońskiej z ul. Janowską oraz na pasie rozdzielczym wzdłuż ul. Morskiej (od obwodnicy do końca Cisowej). Finalnie działania poprawią infrastrukturę drogową i sportową, a zielona przestrzeń stanie się miejscem dla wypoczynku mieszkańców w otulinie zieleni.

Łączna kwota na zamierzenia inwestycyjno-remontowe na lata 2019-2023 wynosi 3 194 137 zł.

Oprac. Amelia Bielska