Chylonia: inwestycje w dzielnicy

0
762

Chylonia to kolejna dzielnica, w której po konsultacjach z mieszkańcami, została przyjęta już lista zadań inwestycyjno-remontowych Rady Dzielnicy na lata 2019-2023.

 

Łączna kwota na realizację dziesięciu wybranych inwestycji wynosi 3 774 203 zł. Zadania wykonane zostaną według wskazanych przez radnych dzielnicy priorytetów.

Pierwszym zadaniem Rady Dzielnicy jest budowa prawoskrętu z ul. Swarzewskiej w ul. Morską. W ramach zadania przewidziana jest budowa jezdni do skrętu w ulicę Morską, przebudowa zatoki autobusowej i sygnalizacji świetlnej, zmiana organizacji ruchu oraz usunięcie kolizji z podziemną infrastrukturą techniczną, dla zadania niezbędne będzie wykonanie najpierw dokumentacji projektowej.

Drugą inwestycją z listy jest uporządkowanie terenu przy SKM Leszczynki, zlokalizowanego przy ulicy Chylońskiej. Przedsięwzięcie obejmuje remont drogi dojazdowej, budowę strefy Kiss&Ride – zatoki postojowej, przejścia dla pieszych oraz parkingu na 15 miejsc postojowych. Przy tym zadaniu wymagane będzie podpisanie umowy dzierżawy bądź wykup działki należącej do skarbu państwa.

Kolejna inwestycja to remonty chodników, w często uczęszczanych ciągach komunikacyjnych, modernizację przejdą fragmenty wzdłuż ulic:
– ul. Gniewskiej nr 17 – remont ok. 50 metrowego odcinka, wraz z budową podjazdu dla wózków i niwelacją stopni ;
– ul. Młyńskiej nr 9 – remont ok.70 metrowego fragmentu chodnika;
– ul. Swarzewskiej nr 14-22 – budowa jednostronnego fragmentu o długości ok. 130 metrów;
– ul. Swarzewskiej nr 52 – odcinek od budynku OPEC – budowa podjazdu dla wózków i rowerów na odcinku ok. 50 metrów wraz z oświetleniem LED, przewidziana została tu także budowa odwodnienia powierzchniowego, zabezpieczenie skarpy i montaż poręczy;
– ul. Wejherowskiej – remont i przebudowa chodnika na odcinku ok. 65 metrów przy przychodni zdrowia, dostosowanie odcinka dla osób starszych i z niepełnosprawnościami oraz montaż poręczy.;
– ul. Chylońskiej nr 95-109 i nr 111 – budowa odcinka ok. 50 metrów, pomiędzy blokami mieszkalnymi.

Czwarte zadanie będzie polegało na utwardzeniu terenu w wybranych lokalizacjach w dzielnicy. Przy ulicy św. Mikołaja nr 1 – fragment przy kościele pw. Św. Mikołaja, ul. Wejherowskiej nr 18-42 – pomiędzy blokami oraz między barem mlecznym a zakładem fryzjerskim przy ul. Chylońskiej, nastąpi utwardzenie kostką brukową wraz z podbudową. Natomiast na dojeździe przeciwpożarowym do Szkoły Podstawowej Nr 10 – pojawi się nakładka bitumiczna, przy ul. Łebskiej – nastąpi remont drogi i uzupełnienie ubytków, a przy ul. Swarzewskiej 50-54 wykonana zostanie naprawa nawierzchni przy garażach.

Piątą inwestycją Rady Dzielnicy Chylonia jest dofinansowanie budowy placów zabaw przy placówkach edukacyjnych na terenie dzielnicy. Nowe urządzenia, mała architektura oraz różnorodne, bezpieczne nawierzchnie mają pojawić się na obiektach przy Szkole Podstawowej nr 40, przy ul. Rozewskiej, przy Przedszkolu nr 31, przy ul. Zamenhofa , a przy Szkole Podstawowej nr 10, przy ul. Lubawskiej , plac zyska piaskownicę, bujawki, huśtawkę i karuzelę. Natomiast na terenie przy Przedszkolu nr 27 przy ul. Wiejskiej 30 wybudowana zostanie nawierzchnia poliuretanowa do gry w koszykówkę czy piłkę nożną, a także bieżnia o nawierzchni syntetycznej. W ramach dzielnicowych inwestycji zmodernizowany ma zostać również plac zabaw przy ogrodzie deszczowym przy ul. Śliwkowej, na którym pojawią się także stoliki, ławki i kosze na odpady.

Szóstym zamierzeniem inwestycyjnym jest budowa infrastruktury przy dzielnicowych placówkach edukacyjnych. Obejmie ona budowę i naprawę ogrodzeń wraz z montażem furtek przy Przedszkolu nr 31, przy Liceum Ogólnokształcące nr XIV, przy Szkole Podstawowej nr 40, gdzie dofinansowana zostanie także budowa oświetlenia boiska do siatkówki i koszykówki, taka inwestycja oświetleniowa wraz z projektem, ma zostać wykonana także przy Zespole Placówek Specjalistycznych przy ul. Wejherowskiej 65.

Siódmym zadaniem jest zakup i montaż ławek i koszy na śmieci na terenie dzielnicy Chylonia, lokalizację zostaną wskazane przez Radę Dzielnicy w trakcie realizacji. Wybiegi dla psów w Parku Kilońskim to kolejna inwestycja, w przypadku braku możliwości wykonania jej na tym terenie wskazana zostanie inna lokalizacja. W ramach budowy wybiegu dla czworonogów przewidziane jest wykonanie nawierzchni trawiastej, zakup i montaż urządzeń zabawowych dla psów, budowa ogrodzenia oraz paneli akustycznych od strony ul. Morskiej.

Listę inwestycyjną Rady Dzielnicy zamykają: budowa tężni solankowej na terenie Parku Kilońskiego wraz z estetyką i uporządkowaniem zieleni, naprawą schodów do rzeki Chylonki oraz konserwacją oświetlenia na terenie całego Parku Kilońskiego, a także projekt budowy radarowych wyświetlaczy prędkości w pasie ulicy Morskiej. Ostatnia inwestycja ma na celu zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników ruchu drogowego oraz zwrócić uwagę kierowców na przestrzeganie dozwolonych prędkości na obszarze miejskim.

Zadania wykonywane są wg. wskazanych priorytetów od 1 do 10 lub do wyczerpania środków finansowych przewidzianych na zadania inwestycyjno-remontowe Rady Dzielnicy Chylonia, w tej kadencji.

Oprac. Amelia Bielska