BO2022 czyli Budżet Obywatelski w przyszłym roku

0
776

Remont placu zabaw? Nowe zielone miejsce spotkań? A może cykl warsztatów tematycznych? Już najwyższy czas zastanowić się nad tym, jak można sprawić, by w najbliższej okolicy było ładniej, przyjaźniej i ciekawiej.

Etap składania projektów do Budżetu Obywatelskiego 2022 rozpocznie się 24 stycznia! Do rozdysponowania będzie ponad 11 mln złotych, a w zasadach tej najbliższej edycji wprowadzonych zostało kilka zmian. Głosowanie – we wrześniu.

Budżet Obywatelski to coroczne konsultacje społeczne, w ramach których mieszkańcy i mieszkanki Gdyni decydują, na co przeznaczyć konkretną kwotę z budżetu miasta. Pierwsza edycja odbyła się w 2014 roku, a od 2019 roku wnioskodawcy i wnioskodawczynie mogą składać projekty na dwóch poziomach: dzielnicowym i miejskim. Na poziomie dzielnicowym mogą być składane projekty duże o wartości do 90% środków w puli oraz małe. Natomiast szacunkowy koszt realizacji projektu miejskiego nie może przekroczyć 1 mln złotych.

Składane projekty mogą dotyczyć zarówno inwestycji, jak i organizacji działań tzw. miękkich, w tym m.in. spotkań, warsztatów i wydarzeń, wpisujących się w katalog zadań możliwych do realizacji przez miasto. Projekty dzielnicowe muszą dotyczyć konkretnej dzielnicy, a projekty miejskie odpowiadać na potrzeby mieszkańców więcej niż jednej dzielnicy oraz zakładać realizację działań ważnych z punktu widzenia całego miasta bądź jego znacznej części. Z projektów miejskich w ubiegłym roku został wydzielony specjalny zakres tematyczny – Klimatyczny Budżet Obywatelski. Projekty w ramach KBO mogą powstawać m.in. projekty zieleni miejskiej lub związane z zagospodarowaniem wód opadowych i roztopowych.

Łączna pula środków najbliższej edycji Budżetu Obywatelskiego to ponad 11 milionów złotych.

W BO2022 zmienia się zakres projektów miejskich – możliwe będzie składanie projektów tylko i wyłącznie w ramach zakresu tematycznego „Klimatyczny Budżet Obywatelski”. Tym razem wśród możliwości KBO będzie zwiększenie powierzchni terenów zielonych oraz zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w mieście – czyli „błękitno-zieloną” infrastrukturę. W przypadku projektów dzielnicowych małych, maksymalny szacowany koszt realizacji zwiększony został z 10 000 zł do 15 000 zł.

Co więcej, w przypadku zamiaru realizacji projektu zarówno inwestycyjnego, jak i miękkiego na terenach miejskich placówek oświatowych osoba składająca wniosek zobowiązana będzie do dołączenia do wniosku zgody dyrektora placówki wskazanej w projekcie.

Zmianie uległ także harmonogram BO. Wydłużony został czas niezbędny na weryfikację projektów: głosowanie odbędzie się od 5 do 19 września.

Projekty dzielnicowe i projekty miejskie w BO2022 będzie można składać w dniach 24 stycznia – 21 lutego 2022 roku. Nad zmianami w dzielnicach warto się zastanawiać już teraz. Wszystkie niezbędne informacje i materiały będą dostępne na stronie internetowej bo.gdynia.pl. Projekty zwycięskie w BO2022 będą mogły być realizowane w kolejnym roku budżetowym, czyli 2023.

W ramach BO w latach 2014 – 2021 do realizacji zostało wskazanych 546 projektów.

Oprac. Łukasz Strzałkowski